Connecting

Kierownik Biura Audytu

Job Title: Kierownik Biura Audytu
Contract Type: Permanent
Location: Police, Poland
Industry:
Salary: £1 per month
Start Date: 2018-04-26
Reference: 80008
Contact Name: Weronika Swiderska
Contact Email: Weronika.swiderska@nesgt.com
Job Published: March 27, 2018 14:39

Job Description

Naszym Klientem jest jedna z największych w Polsce spółek, która realizuje projekt budowy instalacji petrochemicznej. Obecnie poszukujemy dla nich osoby na stanowisko:

Kierownik Biura Audytu
Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie


Zakres obowiązków:
 • Stworzenie regulaminu audytów w Spółce,
 • Planowanie audytów wewnętrznych w Spółce,
 • Prowadzenie procesów audytowych w komórkach organizacyjnych Spółki pod względem legalności i zgodności z obowiązującymi aktami normatywnymi, dokumentami źródłowymi, normami techniczno-eksploatacyjnymi i innymi obowiązującymi aktami prawnymi, procedurami, itp.,
 • Sporządzanie planu zadania audytowego, dokumentowanie zjawisk i procesów objętych tematyką zadania audytowego, mających bezpośredni wpływ na wynik audytowego zadania,
 • Ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 • Zabezpieczanie dowodów i dokumentów mających związek ze stwierdzonymi podczas zadania audytowego nieprawidłowościami,  przygotowanie rocznego planu audytów z uwzględnieniem zidentyfikowanych w Spółce obszarów ryzyka,
 • Przygotowywanie analiz i sprawozdań wewnętrznych, a także innych informacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
 
Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, prawo,
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenia w pracy w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli wewnętrznej
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, tworzenia zespołu, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • Biegłość w posługiwaniu się dokumentacjami, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i Otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność obsługi aplikacji Microsoft Office, Excel,
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe
 

Oferujemy:

 • Umowa o pracę,
 • Prace w największej grupie chemicznej w Polsce,
 • Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą Jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's