Connecting

Project Manager (Krakow)

Job Title: Project Manager (Krakow)
Contract Type: Permanent
Location: Warszawa, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2018-05-06
Reference: BH-81558-3
Contact Name: Kamil Kalinowski
Contact Email: Kamil.Kalinowski@nesgt.com
Job Published: May 07, 2018 13:05

Job Description

Dla naszego klienta - Generalnego Wykonawcy, realizującego wiele projektów inwestycyjnych (budynki użyteczności publicznej, mieszkania, obiekty przemysłowe) poszukujemy doświadczonej, otwartej na wyzwania osoby na stanowisko:
Project Manager

Miejsce pracy: Kraków


Zakres odpowiedzialności:
 • Kompleksowe zarządzanie każdym z etapów realizacji inwestycji.
 • Udział w działalności handlowej oraz ofertowania.
 • Zarządzanie BHP na projekcie.
 • Udział w tworzeniu budżetów oraz planów i harmonogramów realizacji inwestycji.
 • Koordynowanie pracy podwykonawców i dostawców.
 • Ścisła współpraca z działami projektowymi, architektami.
 • Zarządzanie podległym zespołem osób na budowie.
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu i w zgodności z umowami z inwestorem oraz podwykonawcami i dostawcami.
 • Zarządzanie harmonogramem rzeczowym oraz sytuacją finansową (w tym płynnością) i organizacyjną na projekcie.
 • Analiza oraz weryfikacja dokumentacji technicznej.
 • Sporządzanie dokumentacji prowadzonego projektu oraz raportowanie.
 • Nadzór nad wykonywanymi zadaniami w ramach projektu, bezpośredni kontakt i współpraca z inwestorem.
 • Nadzór nad zamówieniami oraz zakupami.
 • Raportowanie z bieżących działań.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz.
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo).
 • Co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, w tym doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników na stanowisku Kierownika Projektu (lub równoważnym).
 • Doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 razy funkcji Kierownika Projektu (lub równoważnym) przy realizacji zakończonej inwestycji polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej, w tym jednej realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC i wartości robót nie mniejszej niż 25 mln PLN netto, w tym co najmniej jednej posiadająca powierzchnie laboratoryjną powyżej 600 m2. Inwestycje te powinny być zakończone wystawieniem co najmniej Świadectwa Przejęcia.
 • Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • Znajomość rynku budownictwa kubaturowego, przepisów prawa budowlanego, procedur administracyjnych.
 • Umiejętność zarządzania budową od fazy koncepcji po rozliczenie inwestycji.
 • Umiejętność zarządzania budżetami, zespołem osób.
 • Koncentracja na realizacji celów biznesowych.
 • Gotowość do pracy w terenie.
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy.
 • Min. komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Oferujemy
 • Stałą pracę w dużej firmie firmie budowlanej.
 • Stabilne zatrudnienie na pełen etat.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Niezbędne narzędzia do pracy.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu.
 • Bogaty pakiet socjalny.