Connecting

Kierownik ds. Bezpieczenstwa

Job Title: Kierownik ds. Bezpieczenstwa
Contract Type: Permanent
Location: Police, Poland
Industry:
Salary: PLN6000 per month
Start Date: 2018-05-15
Reference: BH-82563
Contact Name: Piotr Kanclerz
Contact Email: piotr.kanclerz@nesgt.com
Job Published: May 16, 2018 14:06

Job DescriptionNES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.
Naszym klientem jest spółka realizująca projekt budowy instalacji petrochemicznej o wartości powyżej 400 mln PLN. Firma poszukuje obecnie:Kierownik ds. BezpieczenstwaZakres obowiazków:
 • Kierowanie praca Departamentu Bezpieczenstwa w celu terminowej realizacji przydzielonych zadan, zachowania wlasciwej organizacji pracy oraz osiagania zamierzonych celów i efektów pracy.
 • Nadzorowanie caloksztaltu spraw zwiazanych z zabezpieczeniem technicznym, zabezpieczeniem przed pozarem, skutkami awarii.
 • Nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony srodowiska.
 • Nadzorowanie calokszta?tu spraw zwiazanych z urzadzeniami poddozorowanymi.
 • Nadzór nad planowaniem dzialan z zakresu bezpieczenstwa.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemów bezpieczenstwa.
 • Nadzór nad przygotowywaniem niezbednych analiz i dokumentów technicznych zwiazanych z realizacja projektu lezacych po stronie organizacji w zakresie bezpieczenstwa fizycznego. Opiniowanie dokumentacji technicznej dostarczanej przez kontraktorów.
 • Prowadzenie dzialan majacych na celu organizacyjne i gospodarcze przygotowanie przedsiebiorstwa oraz zabezpieczenie i wykorzystanie zalogi w przypadkach awarii, klesk zywiolowych.
 • Prowadzenie kontroli i podejmowanie decyzji w zakresie ochrony srodowiska, majacych na celu nie przekraczanie wielkosci dopuszczalnych emisji zanieczyszczen powietrza, nie przekraczanie dopuszczalnych wielkosci zanieczyszczen w sciekach, wodach pochlodniczych i opadowych.
 • Opiniowanie planów inwestycyjnych oraz planów zwiazanych z bezpieczenstwem i ochrona srodowiska wszystkich komórek organizacyjnych w przedsiebiorstwie.
 • Koordynowanie dzialan w zakresie zabezpieczenia fizycznego i technicznego.
 • Wspólpraca z Generalnym Wykonawca w zakresie dokumentacji i rozwiazan projektowych zwiazanych z bezpieczenstwem procesowym.
 • Zapewnienie odpowiednich warunków pracy zgodnych z przepisami bhp, p.poz i ochrony srodowiska.
 • Skuteczny nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisów bhp, p.poz i ochrony srodowiska.
 • Udzial w HAZID/HAZOP/SIL, QRA.
 • Udzial w zespolach oceny ryzyka (Risk Analysis), zwiazanych z rozwiazaniami projektowymi.
 • Nadzór nad opracowaniem dokumentów wymaganych dla Zakladu Duzego Ryzyka.
 • Udzial w odbiorach technicznych.
 • Ustalanie potrzeb w zakresie wyposazenia Departamentu Bezieczenstwa.

Wymagania:
 • wyksztalcenie wyzsze
 • poswiadczenie bezpieczenstwa upowazniajace do dostepu do informacji niejawnych
 • 5 lat doswiadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomosc i doswiadczenie w projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów bezpieczenstwa
 • praktyczna znajomosc ustawy o ochronie osób i mienia oraz przepisów wykonawczych
 • umiejetnosc budowania dobrych relacji pomiedzy personelem, rozwiazywania problemów i podejmowania decyzji
 • bieglosc w poslugiwaniu sie dokumentacjami, odpowiedzialnosc, sumiennosc, skrupulatnosc, samodzielnosc i otwartosc na nowe rozwiazania, odpornosc na stres, bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejetnosc obslugi aplikacji Microsoft Office
 • biegla znajomosc jezyka angielskiego w mowie i pismie
 • bardzo dobra znajomosc dobrych praktyk i standardów w dziedzinie zarzadzania bezpieczenstwem informacji (ISO/IEC 27XXX, ITIL, COBIT, MS Operations Framework) oraz wymagan prawnych w tym obszarze
 • umiejetnosci tworzenia dokumentacji (polityki, procedury, instrukcje)
 • bardzo dobrej znajomosci elementów infrastruktury (systemy operacyjne/wirtualizacja/bazy  danych/middleware)
 • dodatkowym atutem bedzie posiadanie certyfikatów w obszarze bezpieczenstwa informacji (CISSP, CISA, CISM, CRISC)
 • doswiadczenia w pracy na stanowisku odpowiedzialnym za bezpieczenstwo informacji w instytucjach finansowych bedzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
 • umowa o prace
 • prace w najwiekszej grupie chemicznej w Polsce
 • mozliwosc ciaglego doskonalenia swoich umiejetnosci i podnoszenia kwalifikacji
 • interesujaca, pelna wyzwan prace wymagajaca duzej samodzielnosci w podejmowaniu decyzji i dajaca jednoczesnie mozliwosc sprawdzenia swoich umiejetnosci oraz przyjazna atmosfere pracy w srodowisku profesjonalistów

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's