Connecting

Kierownik Zespo?u Technicznego Offshore

Job Title: Kierownik Zespo?u Technicznego Offshore
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2018-05-24
Reference: BH-78498
Contact Name: Bartosz Maciaszek
Contact Email: bartosz.maciaszek@nesgt.com
Job Published: May 25, 2018 16:07

Job Description

Naszym klientem jest koncern z branży oil&gas realizujący projekt w branży offshore. W związku z przygotowaniem inwestycji poszukujemy doświadczonego kandydata na stanowisko Kierownik Techniczny.
Kierownik Techniczny zapewnia Kierownikowi Projektu wsparcie w zarządzaniu projektem oraz w realizacji zatwierdzonego zakresu projektu, w szczególności do kwestii technicznych. Kierownik opiniuje propozycje zmian zgłaszanych przez Wykonawców i Dostawców pod względem ich adekwatności oraz zgodności z wymaganiami i standardami technicznymi i jakościowymi w ramach projektu. Kierownik zapewnia terminowe, właściwe oraz adekwatne uwagi do dokumentacji technicznej przedkładanej do zaopiniowania przez Wykonawców wyłonionych do wykonania określonych zakresów prac w trakcie realizacji Projektu
Idealny kandydat posiada wykształcenie inżynierskie w zakresie mechaniki lub rurociągów. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zarządzaniu, dużymi, skomplikowanymi technicznie projektami międzynarodowymi oraz doświadczenie w branży offshore. Kandydat musi posiadać doświadczenie w projektach na etapie uzyskiwania pozwoleń, projektowania, udzielania zamówień i sporządzania umów. Kandydat musi mówić bardzo dobrze w języku angielskim.