Connecting

Kierownik Biura Audytu

Job Title: Kierownik Biura Audytu
Contract Type: Permanent
Location: Police, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2018-05-27
Reference: BH-80008
Contact Name: Weronika Swiderska
Contact Email: Weronika.swiderska@nesgt.com
Job Published: May 28, 2018 15:50

Job Description

Naszym Klientem jest jedna z największych w Polsce spółek, która realizuje projekt budowy instalacji petrochemicznej. Obecnie poszukujemy dla nich osoby na stanowisko:
 
Kierownik Biura Audytu
Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie
 
 
Zakres obowiązków:
 
 • Stworzenie regulaminu audytów w Spółce,
 • Planowanie audytów wewnętrznych w Spółce,
 • Prowadzenie procesów audytowych w komórkach organizacyjnych Spółki pod względem legalności i zgodności z obowiązującymi aktami normatywnymi, dokumentami źródłowymi, normami techniczno-eksploatacyjnymi i innymi obowiązującymi aktami prawnymi, procedurami, itp.,
 • Sporządzanie planu zadania audytowego, dokumentowanie zjawisk i procesów objętych tematyką zadania audytowego, mających bezpośredni wpływ na wynik audytowego zadania,
 • Ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 • Zabezpieczanie dowodów i dokumentów mających związek ze stwierdzonymi podczas zadania audytowego nieprawidłowościami, przygotowanie rocznego planu audytów z uwzględnieniem zidentyfikowanych w Spółce obszarów ryzyka,
 • Przygotowywanie analiz i sprawozdań wewnętrznych, a także innych informacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
 
 
Wymagania:
 
 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, prawo,
 • Co najmniej kilku letniego doświadczenia w pracy w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli wewnętrznej w firmie o profilu produkcyjno-handolym
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, tworzenia zespołu, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • Biegłość w posługiwaniu się dokumentacjami, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i Otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność obsługi aplikacji Microsoft Office, Excel,
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe
 
 
Oferujemy:
 
 • Umowa o pracę,
 • Prace w największej grupie chemicznej w Polsce,
 • Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą Jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's