Connecting

Risk Manager

Job Title: Risk Manager
Contract Type: Permanent
Location: Police, Poland
Industry:
Salary: PLN1 per annum
Start Date: 2018-05-28
Reference: BH-83129
Contact Name: Weronika Swiderska
Contact Email: Weronika.swiderska@nesgt.com
Job Published: May 29, 2018 12:46

Job Description

Naszym Klientem jest jedna z największych w Polsce spółek, która realizuje projekt budowy instalacji petrochemicznej. Obecnie poszukujemy dla nich osoby na stanowisko:
 
Menedżer ds. Zarządzania Ryzykiem
Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie
 
 
Zakres obowiązków:
 
 • Analiza wymagań w zakresie zarządzania ryzykiem obejmująca wymagania prawne, wymagania grupy kapitałowej oraz wymagania płynące ze standardów zarządzania ryzkiem korporacyjnym (COSO II, ISO 31000, etc)
 • Tworzenie i aktualizacja standardów i dokumentów regulujących zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym (polityka, procedury, instrukcje stanowiskowe)
 • Zapewnienie funkcjonowania Systemu Zarządzania Ryzykiem zgodnie z treścią w.w. dokumentów
 • Zapewnienie identyfikacji, analizy i monitorowania ryzyka w obszarach:
  • Planowanych i toczących się projektów (ryzyka projektowe)
  • Procesów (ryzyka procesowe, technologiczne, etc.)
  • Bliskiego i dalekiego otoczenia Spółki (ryzyka prawne, gospodarcze, polityczne, etc.)
 • Zapewnienie wczesnej identyfikacji ryzyk o istotnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa (ryzyka strategiczne)
 • Przedkładanie Zarządowi planów mitygacji ryzyk strategicznych i nadzorowanie wdrożenia zaakceptowanych planów do realizacji
 • Współpraca przy planowaniu rezerwy budżetowej przeznaczonej na mitygację ryzyk strategicznych oraz opiniowanie wniosków dotyczących wydatkowania środków z tej rezerwy
 • Zapewnienie funkcjonowania mechanizmów sprawnego przepływu informacji o ryzykach pomiędzy komórkami organizacyjnymi (pozioma komunikacja ryzyka z obszarów które zidentyfikowały ryzyko do obszarów na które to ryzyko oddziałuje)
 • Wnioskowanie o powoływanie - za akceptacją Zarządu Zespołu Kryzysowego w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych o wysokim, negatywnym wpływie na przedsiębiorstwo
 • Zapewnienie cyklicznych (co najmniej raz w roku) przeglądów ryzyka korporacyjnego oraz nadzór nad wdrażaniem wynikających z nich planów naprawczych
 • Okresowe testowanie gotowości wdrożonych mechanizmów reakcji na znane ryzyka strategiczne
 
 
Wymagania:
 
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • Kilkuletnie oświadczenie zawodowe na porównywalnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość tematyki i terminologii zarządzania ryzykiem potwierdzone odpowiednimi certyfikatami,
 • Umiejętności negocjacyjne i analityczne,
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 
Oferujemy:
 
 • Umowa o pracę,
 • Prace w największej grupie chemicznej w Polsce,
 • Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą Jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.