Connecting

Dyrektor Projektu EPC

Job Title: Dyrektor Projektu EPC
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: PLN25000 - PLN30000 per month
Start Date: 2018-07-29
Reference: BH-86610
Contact Name: Bartosz Maciaszek
Contact Email: bartosz.maciaszek@nesgt.com
Job Published: July 30, 2018 14:47

Job Description

Dyrektor Projektu EPC  odpowiada w momencie pozyskiwania zamówienia za udział w uzgadnianiu kluczowych zapisów oferty. Dyrektor odpowiada za przygotowanie schematu organizacyjnego, harmonogramu, kalkulacji kosztów oraz przeprowadzenia analizy ryzyka. Dyrektor Projektu odpowiada za zbudowanie zespołu realizacyjnego i rozdzielenie obowiązków. Dyrektor zarządza budżetem projektu, procesem roszczeń,  sprzedaż robót dodatkowych, utrzymanie kosztów przypisanych do projektu oraz zarządzanie relacją z klientem.

Idealny kandydat na to stanowisko posiada minimum 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania kontraktami w branży petrochemicznej lub chemicznej. Kandydat musi posiadać udokumentowane sukcesy na kontraktach o wartości powyżej 250 mln PLN. Kandydat musi posiadać doświadczenie od etapu składania oferty, planowania cashflow, analiz przychodów i wydatków oraz zarządzania budżetem. Kandydat musi bardzo dobrze posługiwać się językiem angielskim.