Connecting

Majster Budowy Kraków

Job Title: Majster Budowy Kraków
Contract Type: Permanent
Location: Kraków, Poland
Industry:
Salary: PLN7000 per month
Start Date: 2018-08-05
Reference: BH-87441
Contact Name: Kamil Kalinowski
Contact Email: Kamil.Kalinowski@nesgt.com
Job Published: August 06, 2018 14:40

Job Description

Majster Budowy

Opis stanowiska:
 • Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, przyjętym harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami prawa
 • Kontrola zgodności wykonanych prac z dokumentacją budowlaną,
 • Nadzór i koordynacja prac firm podwykonawczych oraz podległych pracowników
 • Weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań
 • Współpraca z dostawcami, koordynacja dostaw materiałów
 • Ścisła współpraca z kierownikiem budowy oraz Inżynierem Budowy
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż
 • Uczestnictwo w przeprowadzaniu inwentaryzacji rzeczowej robót
 • Uczestnictwo w organizowaniu i koordynowanie prac na budowie
 
Wymagania:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne - budowlane
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dot. prawa budowlanego, oraz prawa zamówień publicznych
 • Minimum 2 latnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość programów: MS Projekt, MS Office, NormaPRO
 • Umiejętności czytania rysunku technicznego oraz metod i technik budowlanych
 • Umiejętność zarządzania zespołem i delegowanie zadań
 • Umiejętność zarządzania czasem pracy
 • Odpowiedzialność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • Bardzo dobra komunikacja z zespołem
 • Dyspozycyjności i zaangażowania oraz silnej motywacji do pracy
 
Oferujemy:
 • Udział w ciekawych projektach
 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pakiet socjalny
 • Niezbędne narzędzia pracy