Connecting

Process Safety Manager

Job Title: Process Safety Manager
Contract Type: Permanent
Location: Police, Poland
Industry:
Salary: PLN8000 - PLN11000 per month
Start Date: 2018-08-12
Reference: BH-82563-4
Contact Name: Mateusz Buczak
Contact Email: Mateusz.buczak@nesgt.com
Job Published: August 13, 2018 14:10

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 
 
Naszym Klientem jest wiodąca spółka chemiczna w Polsce, która realizuje obecnie jeden z największych chemicznych projektów w Europie.
 
Process Safety Manager 
Miejsce pracy: Zachodniopomorskie
 
Zakres obowiązków:
 • Kierowanie pracą Departamentu Bezpieczeństwa w celu terminowej realizacji przydzielonych zadań, zachowania właściwej organizacji pracy oraz osiągania zamierzonych celów i efektów pracy
 • Nadzorowanie całokształtu spraw związanych z zabezpieczeniem technicznym, zabezpieczeniem przed pożarem, skutkami awarii
 • Nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony środowiska
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej dostarczanej przez kontraktorów
 • Prowadzenie działań mających na celu organizacyjne i gospodarcze przygotowanie przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie i wykorzystanie załogi w przypadkach awarii, klęsk żywiołowych
 • Prowadzenie kontroli i podejmowanie decyzji w zakresie ochrony środowiska, mających na celu nie przekraczanie wielkości dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń powietrza, nie przekraczanie dopuszczalnych wielkości zanieczyszczeń w ściekach, wodach pochłodniczych i opadowych
 • Opiniowanie planów inwestycyjnych oraz planów związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska wszystkich komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie
 • Koordynowanie działań w zakresie zabezpieczenia fizycznego i technicznego
 • Współpraca z Generalnym Wykonawcą w zakresie dokumentacji i rozwiązań projektowych związanych z bezpieczeństwem procesowym
 • Skuteczny nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisów bhp, p.poż i ochrony środowiska
 • Udział w HAZID/HAZOP/SIL, QRA
 • Udział w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis), związanych z rozwiązaniami projektowymi.
 • Nadzór nad opracowaniem dokumentów wymaganych dla Zakładu Dużego Ryzyka.
 • Udział w odbiorach technicznych.
 • Ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia Departamentu Bezpieczeństwa.
Wymagania wobec Kandydata:
 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki techniczne związane z chemią, petrochemią
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
 • 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość i doświadczenie w projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów bezpieczeństwa
 • Praktyczna znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz przepisów wykonawczych
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Biegłość w posługiwaniu się dokumentacjami, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność obsługi aplikacji Microsoft Office
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Bardzo dobra znajomość dobrych praktyk i standardów w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27XXX, ITIL, COBIT, MS Operations Framework) oraz wymagań prawnych w tym obszarze
 • Umiejętności tworzenia dokumentacji (polityki, procedury, instrukcje)
 • Bardzo dobrej znajomości elementów infrastruktury (systemy operacyjne/wirtualizacja/bazy  danych/middleware)
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów w obszarze bezpieczeństwa informacji (CISSP, CISA, CISM, CRISC)
 • Doświadczenia w pracy na stanowisku odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacji w instytucjach finansowych będzie dodatkowym atutem.
 • Gotowość do podróży służbowych
 • Czynne prawo jazdy Kat. B
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego.
Nasz Klient oferuje:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy zakładający kilka premii w roku
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony oraz wsparcie w przypadku ewentualnej relokacji
 • Prace w największej grupie chemicznej w Polsce oraz prestiżowym projekcie w skali Europy
 • Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.