Connecting

Constructie Planner

Job Title: Constructie Planner
Contract Type: Contract
Location: Rotterdam, Netherlands
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2018-08-27
Reference: BH-88687
Contact Name: Peter Leeuwen
Contact Email: Peter.Leeuwen@nesgt.com
Job Published: November 01, 2018 08:42

Job Description


 Doel van de functie:  
 
 • Het begeleiden en uitwerken van werkvoorbereidingsactiviteiten binnen de constructie afdeling ten behoeven van het de projecten. 
 • Het bewaken van kwaliteit van de aangeleverde engineerings deliverables in samenwerking met de supervisors / Area construction leads zodat het project efficient kan worden gerealiseerd binnen de geldende HSE en kwaliteitseisen.
 • Zorgen dat er tijdige en kwalitatieve goede voorbereiding is gedaan voordat werkzaamheden in prefab of in het veld starten om zo efficient als mogelijk het project te realiseren.
 • Zorgdragen dat de processen om tot een goede uitbesteding , uitvoeringcontrole worden nageleefd door alle betrokken als rechterhand van de ACL eerste focalpoint bij vragen over status van projecten / meer en minderwerk. Ten alle tijden op de hoogte van VOWD / en de LE van projecten die in hun scope zitten.
 • Onderdeel van het problem solvingteam indien er engineerings issues moeten worden opgelost in de execute fase van het project.Verantwoordelijkheden
 
Coordinatie tussen verschillende Disciplines- Operatie, Engineering, Procurement, Inspectie, technologie, Reliability, vakdiensten

 • Werken volgens onze Uitbestedings / uitvoerings processen zoals Constructie Requirements, multi disciplinaire werkontleding, uitbestedingsprocedures, MeMi-proces en het Mechanisch Compleet proces.
 • Uitwerken van de scope voor alle vakdisciplines incl. fieldchecks
 • Input leveren aan de 30% en 10% begroting.
 • Voorbereiden en uitwerken  van huisvesting uitvoeringsteam, veiligheids materialen en communicatie middelen.
 • Maakt interne uitbestedingen voor alle vakdisciplines.
 • Uitwerken van detail voorbereiding eventueel in  het programma Roser Consys of Co console.
 • Ontvangen + distributie van engineerings deliverables naar aannemers + bij houden van transmittals.
 • Stelt zeker dat er volgens de procedures wordt gewerkt en corrigeert bij afwijkingen.
 • Onderhoud directe contacten met lead planner, scheduler en Area Constructie Leiders voor issue’s.
 • Zorgt dat alle werkpakketten worden gereviewed en eventuele opmerkingen worden geborgd in een totaal document.
 • Opbouwen van contractkennis binnen de afgesloten contracten voor de "vaste" leveranciers/ vendors.
 • Inschakelen van de afdeling tegencalculatie voor beoordelen van aangeboden offertes c.q. meerwerk .30K€.
 • Registreren/Distribueren/Calculeren/Afhandelen van meer-/minderwerk, aanvullend werk.
 • Verzorgen planning- en voortgangsrapportages inclusief het signaleren van knelpunten.
 • Bijdrage leveren aan de evaluatie van de projecten.
 • Opstellen/afhandelen/mede evalueren technische werkomschrijving van contracten (RFQ's en P.O.'s).
 • Voortgang bewaakt dat  long leads materialen conform Constructie requirements worden geleverd en tracked engineerings indien
 • Stelt zeker dat bestelde materialen worden geexpedited en geleverd gaan worden op projectlokatie voordat de constructie  start.
 • Coordineren en uitvoeren van de uitbestedingsstrategie.
 • Het opvragen van offertes c.q. budgetprijzen bij "vaste" leveranciers/ vendors ten behoeve van het uit te besteden werk of levering van materiaal. 
 • Adviseren over offerteaanvraag en vaststelling contractvoorwaarden. Ondersteuning bij het evalueren van de offerte c.q. het contract.
 • Het zelfstandig uitvoeren van een adequate werkvoorbereiding en feedback verwerking  van technische - en administratieve gegevens m.b.t. uit te voeren en uitgevoerde taken op het gebied van piping/ mechanical, civiel en en/of apparaten dan wel E/I , voor TA danwel projectmatige werken.
 • Actief bijdragen in het optimaliseren van werkprocessen.
 • Voorbereiden van logistieke plan voor de projecten
 • Zorgt voor compliance naar alle stopprocedures, MOC en scope change proces.
 • Werkt nauw samen met Scheduler voor het optimaliseren van het schedule.
 • Management van alle doc data ( AIM)  historie.
 • Zorgt dat binnen de post Execute  fase alle as built documenten zijn afgehandeld en neemt deel aan  Lessons Learned en Lookback process.
 • Bijwonen reguliere voortgangs meetings en noodzakelijke vervolgacties nemen


Vereisten:
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een kandidaat met:

 • Een HBO-werk en denk niveau met minimaal 15 jaar ervaring in de petrochemische industrie of HBO denk nivo met minimaal 10 jaar werkervaring in de petrochemie op piping/mechanical/ E&IQ en/of Civiel gebied
 • Specialistische kennis van GSAP / lokale contacten is vereist.
 • Kennis van uitbestedings processen binnen Pernis en inzet om deze te willen verbeteren.
 • Kennis van uitdagingen die multidisciplinaire planners (werkvoorbereiders) ervaren in hun werkzaamheden.
 • Kennis van C&P processen om verbeterplannen te kunnen opzetten – uitwerken.
 • Zeer goede organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden. In staat om effectief en efficiënt te communiceren met Planners, Area Constructionleads, contractors en de eigen projecten/ constructie-organisatie.
 • Kennis en ervaring om doc data stromen te structeren van complexe projecten / constructie activiteiten.
 • Bekwame kennis en ervaring van veiligheidsnormen en in staat om anderen te motiveren of te corrigeren waar noodzakelijk.
 • In staat te beoordelen wanneer externe expertise (bijvoorbeeld vanuit Engineering & Assurance afdeling) moet worden ingeschakeld.
 • Kennis van uitbestedingsrichtlijnen van Shell Pernis.
 • Kennis in woord en geschrift van de Engelse taal.
 • Kennis van Werkvoorbereiding, Planning, Cost Control.
 • Kennis van de programma’s Primavera,  Excel, Word en Power Point, SAP, IQN.