Connecting

Werkvoorbereider Werktuigbouwkunde

Job Title: Werkvoorbereider Werktuigbouwkunde
Contract Type: Contract
Location: Rotterdam, Netherlands
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2018-08-27
Reference: BH-88691
Contact Name: Peter Leeuwen
Contact Email: Peter.Leeuwen@nesgt.com
Job Published: November 01, 2018 08:42

Job Description

Doel van de functie:
 
De werkvoorbereider werktuigbouwkunde is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van werkpakketten, calculatie, werkgegevens, werkdocumenten, facturatie, planning, tekeningen/ schetsen, benodigde materialen, (buitendienst)personeel, materieel en gereedschappen, overeenkomstig de afgesproken condities binnen de projecten. Je wordt begeleid door senior werkvoorbereiders om het vak te leren in de praktijk.

 
Functieinhoud:
 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 
 • Het in ontvangst nemen van de opdracht, toelichting en instructies, het bestuderen van de gegevens inzake opdracht, project en contractgegevens. Het completeren van gegevens, waarbij extra informatie wordt ingewonnen bij onduidelijkheden en manco‘s. Het overleg voeren met de projectleiding ten aanzien van (operationele) zaken, die van invloed kunnen zijn op het project of de werkvoorbereiding.
 • Het uitvoeren van kostprijsberekeningen en het daartoe verkrijgen van interne/externe informatie van afdelingen, leveranciers en onderaannemers, alsmede het invoeren van de gegevens in het calculatiesysteem ter bepaling van integrale kostprijzen.
 • Het aanbrengen van toelichtingen/markeringen op documenten en het vervaardigen van werkschetsen ten behoeve van de technische uitvoering.
 • Het opstellen van conceptoffertes eventueel aangevuld met basisconcepten, indicatieve planningen, toelichtende informatie en/of vereiste juridisch/financiële verklaringen.
 • Het opstellen van een logistieke planning, inclusief de data voor aan/afvoer materialen, materieel, gereedschappen, tekeningen en documenten, alsmede het opstellen van de eigen werkplanning met betrekking tot het project/contract. Het voeren van in/extern overleg ten aanzien van de technische uitvoering en details.
 • Het opstellen van besteladviezen/bestellingen en het invoeren van materiaalbehoeften in het logistieke systeem.
 • Het bepalen van de benodigde materialen, materieel en gereedschappen en waar nodig, het voeren van overleg met contractor of opdrachtgever en leveranciers omtrent de technische uitvoering van materialen, componenten en halffabrikaten.
 • Het controleren op compleetheid en distribueren van het vgwm-werkplan, het project-kwaliteitsplan en de diverse werkpakketten inclusief de wijzigingen hierop.
 • Het organiseren van het totale logistieke traject voor goederen en gegevens, alsmede het sturen van logistieke stromen met behulp van aanvraag/afroepkanalen en het bewaken van het verloop van de goederenstroom.
 • Het melden en rapporteren van verstoringen, problemen en afwijkingen aan de uitvoerder, en/of de projectleiding, in verband met consequenties ten aanzien van logistiek, voortgang en kosten/financiën. Alsmede het archiveren van deze meldingen.
 • Het assisteren bij de oplossing van technische en operationele problemen, alsmede het bespreken van wijzigingen met de projectleiding en direct betrokkenen. Het verwerken van die wijzigingen en oplossingen in werkpakketten, logistieke planning en goederenstromen.
 • Het verzorgen van de technisch-administratieve begeleiding, waaronder het bijhouden van wijzigingsvoorstellen, ‘as built’ dossier, projectarchief, kosten/tijdregistratie, voortgangsgegevens en, indien van toepassing, projectlocatie afhankelijke werkzaamheden, zoals het invoeren van ontvangstmeldingen.
 • Het zich op de hoogte houden van technische en operationele ontwikkelingen binnen de projecten en het (daartoe) volgen van vergaderingen. Tevens het leveren van een bijdrage aan projectevaluaties en calculaties.
 • Het uitvoeren van de werkzaamheden overeenkomstig de kwaliteits-, arbo- en veiligheidsnormen zoals weergegeven in het QHSE-systeem.
 • Het onderhouden van een goede relatie met de klant (deze werkvoorbereider zit bij de klant in Front office functie).
 • Het maken van ISO tekeningen.
 • Bekendheid met SAP, Primavera & microsoft project is een pre.
 • Je werkt nauw samen met de uitvoerder waarmee je samen een team vormt.

Vereisten: 
 • De werkvoorbereider is in het bezit van een afgeronde HBO opleiding werktuigbouwkunde / mechanical engineering; 
 • De werkvoorbereider is in bezit van de volgende certificaten; VCA-VOL,werkvergunningen TRA (Moerdijk en Pernis).

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's