Connecting

Kierownik Robót Sanitarnych

Job Title: Kierownik Robót Sanitarnych
Contract Type: Permanent
Location: Dolnośląskie, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2018-11-27
Reference: BH-95122
Contact Name: Anna Nawrot
Contact Email: Anna.Nawrot@nesgt.com
Job Published: November 27, 2018 16:36

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 
 
Dla naszego klienta - Wykonawcy projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków - poszukujemy osoby na stanowisko:
Kierownik Robót Sanitarnych
 
Wymagania:
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych I kanalizacyjnych;
 • doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych co najmniej 5 lat, licząc od daty uzyskania w/w uprawnień;
 • doświadczenie w kierowaniu robotami sanitarnymi min. 2 inwestycji: budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków (o wartości robót budowlanych min. 10 mln brutto).
Opis stanowiska:
 • Nadzór techniczny i jakościowy oraz koordynacja robot branżowych;
 • Kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzeganie przepisów BHP i ppoż;
 • Nadzór nad pracą podwykonawców, weryfikacja i zatwierdzanie przerobów, prowadzenie rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn;
 • Analiza dokumentacji projektowej, optymalizacja przyjętych rozwiązań;
 • Przygotowanie harmonogramu prac branży sanitarnej/technologicznej;
 • Przygotowywanie dokumentów m.in. protokołów, przedmiarów, obmiarów robót;
 • Opracowywnie założeń budżetowych, sporządzanie wyceny robot branżowych;
 • Przygotowywanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej;
 • Prowadzenie negocjacji z podwykonawcami, dostawcami produktów i usług;
Oferujemy
 • Umowa współpracy/umowa o pracę
 • Prywatna opieka medyczna Lux Med, karta Multisport, integracje zespołowe.