Connecting

Kierownik Robót Sanitarnych

Job Title: Kierownik Robót Sanitarnych
Contract Type: Permanent
Location: Świętokrzyskie, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2018-11-27
Reference: BH-95121
Contact Name: Anna Nawrot
Contact Email: Anna.Nawrot@nesgt.com
Job Published: November 27, 2018 16:49

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 
 
Dla naszego klienta - Wykonawcy projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków - poszukujemy osoby na stanowisko:
Kierownik Robót Sanitarnych
 
Wymagania:
 • doświadczenie zawodowe w budowie/rozbudowie/przebudowie/modernizacji co najmniej 3 oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 1000 m3/d z usuwaniem biogenów (wartości jak dla RLM aglomeracji od 10 000)
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych I kanalizacyjnych
Opis stanowiska:
 • Nadzór techniczny i jakościowy oraz koordynacja robot branżowych;
 • Kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzeganie przepisów BHP i ppoż;
 • Nadzór nad pracą podwykonawców, weryfikacja i zatwierdzanie przerobów, prowadzenie rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn;
 • Analiza dokumentacji projektowej, optymalizacja przyjętych rozwiązań;
 • Przygotowanie harmonogramu prac branży sanitarnej/technologicznej;
 • Przygotowywanie dokumentów m.in. protokołów, przedmiarów, obmiarów robót;
 • Opracowywnie założeń budżetowych, sporządzanie wyceny robot branżowych;
 • Przygotowywanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej;
 • Prowadzenie negocjacji z podwykonawcami, dostawcami produktów i usług;
Oferujemy
 • Umowa współpracy/umowa o pracę
 • Prywatna opieka medyczna Lux Med, karta Multisport, integracje zespołowe.