Connecting

Kierownik Budowy

Job Title: Kierownik Budowy
Contract Type: Permanent
Location: Świętokrzyskie, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2018-11-28
Reference: BH-95123-1
Contact Name: Kamil Kalinowski
Contact Email: Kamil.Kalinowski@nesgt.com
Job Published: November 30, 2018 15:54

Job Description

NES Polska dla swojego klienta -  Generalny Wykonawca specjalizujący się w budownictwie ogólnym oraz technologii inżynierii środowiska rekrutuje Kandydatów na stanowisko: 

Kierownik Budowy   

Zakres zadań:
 • Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami, obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną.
 • Nadzór nad realizacją prac na budowie pod względem jakości i terminowości.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z interesariuszami projektu.
 • Współpraca z kontrahentami.
 • Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem.
 • Koordynowanie pracy kierowników robót  ich rozliczanie.
 • Prowadzenie dokumentacji budowy.
 • Raportowanie postępów prac na prowadzonym kontrakcie.
 • Przestrzeganie zasad BHP na placu budowy.
 
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne - inżynier budownictwa.
 • Doświadczenie w realizacji inwestycji związanej z budową, rozbudową, modernizacją oczyszczalni ścieków.
 • Uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
 • Dobrej, praktycznej znajomości prawa budowlanego, prawa pracy i przepisów BHP.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności.
 • Gotowości do wyjazdów służbowych.
 • Prawo jazdy kategorii B.
Oferta:
 • Zatrudnienie na stałe w firmie, która specjalizuje się w wykonawstwie projektów z budownictwa ogólnego oraz inżynierii środowiska.
 • Możliwość pracy przy interesujących inwestycjach.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Opieka medyczna,karta Multisport, integracje zespołowe.