Connecting

Project Manager

Job Title: Project Manager
Contract Type: Permanent
Location: Słubice, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2018-12-05
Reference: BH-95723
Contact Name: Magdalena Mirkowska
Contact Email: magdalena.mirkowska@nesgt.com
Job Published: December 05, 2018 12:54

Job Description

Project Manager
 
Obowiązki i odpowiedzialności
 
 • Organizacja pracy na poszczególnych działach produkcyjnych umożliwiająca zachowanie terminów
 • Sporządzanie kalkulacji przed i powykonawczych poszczególnych produktów
 • Ocena pod względem technicznym i funkcjonalnym oraz dobór technologii i procesu produkcyjnego do nowych projektów i produktów zlecanych przez dział handlowy
 • Ocena rentowności i możliwości technicznych w zakresie nowych projektów i produktów zlecanych przez dział handlowy
 • Planowanie i wdrażanie usprawnień w zakresie nowych produktów i projektów jak również w zakresie już realizowanych
 • Sporządzanie harmonogramu, nadzór i kontrola przenoszenia lub uruchamiania nowych projektów lub produktów obejmujących cały proces
 • Aktywizowanie i organizowanie współpracy wszystkich działów zakładu w zakresie tematyki dotyczącej danego działu w realizacji nowych projektów i produktów
 • Przeprowadzanie analizy procesów w zakresie zgłoszonych nieprawidłowości lub odchyleń w zakresie już istniejących projektów, procesów lub produktów
 • Stały kontakt z klientami w zakresie realizowanych zamówień (bieżący przepływ informacji w zakresie realizacji zamówienia)
 • Nadzór i opracowywanie planów pracy, instrukcji stanowiskowych, zestawień materiałowych i innych dokumentacji techniczno-organizacyjnych związanych z projektami
 
Preferencje – Wymagania na stanowisku:
 
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji produkcji, ergonomii i organizacji stanowisk pracy, przygotowywania struktur produktów, planów pracy i grup roboczych
 • Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
 • Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu przepisów BHP, ergonomii pracy, systemów pomiarowych efektów pracy, struktur i grup produktowych
 • Szkolenie dla Audytorów Wewnętrznych
 • Szkolenia z zakresu FMEA, APQP, PPAP
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod  presją czasu
 • Komunikatywność  duża kultura osobista
 • Sumienność, staranność, dokładność i odpowiedzialność
Oferujemy
 • Możliwość rozwoju w strukturach międzynarodowej organizacji
 • Pakiet benefitów (kursy językowe, szkolenia, dofinansowanie do mieszkania)
 • Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności
 • Miłą atmosferę pracy