Connecting

Dyrektor Techniczny (Poznan)

Job Title: Dyrektor Techniczny (Poznan)
Contract Type: Permanent
Location: Poznań, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-01-15
Reference: BH-97232
Contact Name: Kamil Kalinowski
Contact Email: Kamil.Kalinowski@nesgt.com
Job Published: March 28, 2019 16:12

Job Description

Dla naszego Klienta – generalnego wykonawcy obiektów kubaturowych, przemysłowych, w związku z rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

DYREKTOR TECHNICZNY


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 
 • organizowanie, kierowanie i nadzorowanie procesów realizowanych budów,
 • współudział w przygotowywaniu ofert dla Inwestorów,
 • współpraca z Kierownikami Budów i Kierownikami Kontraktów w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji,
 • udział w przekazaniu dokumentacji projektowej oraz terenu budów innym podwykonawcom,
 • nadzór i kontrola zgodności robót budowlanych z wymaganiami umów, dokumentacją i obowiązującymi przepisami,
 • konsultowanie zagadnień technicznych z kierownictwem prowadzonych budów,
 • kontrola postępu robót na budowach w stosunku do harmonogramu, oraz informowanie o zagrożeniach dla terminowego zakończenia robót,
 • opiniowanie dokumentów dotyczących robót, w tym zatwierdzanie ofert na roboty i dostawy przedstawiane przez podwykonawców,
 • organizowanie narad technicznych zwoływanych na budowach,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do minimalizacji kosztów inwestycyjnych, wytwarzania oraz eliminowania strat, poprawy efektywności. 

WYMAGANIA:
 
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum 10 lat doświadczenia w pracy, w tym 5 lat na stanowiskach dyrektorskich,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi,
 • komunikatywna znajomość minimum jednego języka obcego, - wysokie umiejętności zarządcze, interpersonalne i komunikacyjne,
 • gotowość do podróży służbowych,
 • poczucie odpowiedzialności.

 OFERUJEMY:
 
 • stałe zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt, - wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności, - możliwość rozwoju zawodowego,
 • niezbędny pakiet narzędzi pracy (telefon, laptop, samochód).

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's