Connecting

Senior Project Manager

Job Title: Senior Project Manager
Contract Type: Permanent
Location: Warszawa, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-02-18
Reference: BH-99830
Contact Name: Mateusz Buczak
Contact Email: Mateusz.buczak@nesgt.com
Job Published: February 18, 2019 11:50

Job Description

Naszym Klientem jest Generalny Wykonawca realizujący zadania pod klucz w obszarze budowy nowych obiektów, instalacji jak również modernizacji i serwisów w branży energetycznej oraz petrochemicznej.  

Nazwa Stanowiska: Senior Project Manager
Miejsce pracy: Cała Polska 

Ogólny opis stanowiska:
 • Kierownik projektu posiada szeroki zakres decyzyjny
 • Zarządza kontraktami o wartości do 100mln w modelu EPC,
 • Odpowiada osobiście za powodzenie finansowe projekt
 • Ma istotny wpływ na kształt oferty
 • Reprezentuje firmę w kontakcie ze wszystkimi interesariuszami danego projekt
 • Wspiera proces wdrażania dobrych praktyk w zarządzaniu projektami w firmie
 • Okazjonalnie zarządza lub wspiera mniejsze kontrakty 
Szczegółowy opis stanowiska:
Wsparcie procesu przygotowania oferty poprzez:
 • Plan realizacji projektu
 • przygotowanie schematu org, haromonogramu , kalkulacja kosztów,
 • przeprowadza analizę ryzyka
 • odpowiada za zbudowanie zespołu realizacyjnego / część ludzi w matrix, część bezpośrednio podległych
 • odpowiedzialność za rozdzielenie obowiązków
 • zarządza procesem roszczeń
 • odpowiada za sprzedaż robót
 • odpowiedzialność za utrzymanie kosztów przypisanych do projektu, wynikających z obsługi tego projektu
 • zarzadzanie relacją i komunikacją z klientem, 
 • raportowanie w modelu: miesięcznie do zarządu
 • bierze udział w przeglądach projektów w organizacji,
 • agreguje wiedzę dotyczącą najlepszych praktyk i ryzyk w zarządzaniu kontraktem: organizuje spotkania podsumowujące
 • zarządza kontraktem w Primavera/ Ms project (poprzez planera) 
Wymagania:
 • minimum 10 letnim doświadczeniem w zakresie zarzadzania kontraktami branży engineering & construction,
 • posiadający udokumentowane sukcesy na kontraktach o wartości powyżej  100 mln zł,  
 • umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka  - kluczowe w EPC/ LumpSum, planowania cashflow, analiz przychodów/wydatków, planowania sprzedaży, zarządzania budżetem,
 • dobra znajomość języka angielskiego, 
 • doświadczenie w realizacji kontraktów multi-dyscyplinarnych,
 • poszukiwana osoba musi posiadać umiejętność budowania relacji z klientami i partnerami,
 • posiadać doświadczenie w skutecznym rozwiązywaniu problemów, 
 • doświadczenie w sektorach: chemia, petrochemia, energetyka budownictwo przemysłowe.