Connecting

Senior Project Manager WTB

Job Title: Senior Project Manager WTB
Contract Type: Permanent
Location: Roermond, Netherlands
Industry:
Salary: max € 8.000 gross per month
Start Date: 2019-02-28
Reference: BH-91209-1
Contact Name: Sander Schuitman
Contact Email: sander.schuitman@nesgt.com
Job Published: February 28, 2019 09:11

Job Description

NES Global Talent is per direct op zoek naar een SENIOR PROJECT MANAGER WTB (bij voorkeur met ervaring in de olie & gas industrie) voor een vaste functie bij onze opdrachtgever uit de omgeving Roermond.

Doelstelling van de functie:

De Project Manager is verantwoordelijk voor het managen van een aan hem toebedeeld project, ten aanzien van de disciplines interne en externe communicatie, contract, financieel resultaat, techniek, kwaliteit en logistiek gedurende de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

De Project Manager rapporteert aan de Manager of projects.

Kerncompetenties

 • Eigenaarschap
 • Resultaatgerichtheid
 • Teamwerk
Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Commerciële effectiteit
 • Financieel besef
 • Planning & Organisatie
 • Impact & Invloed
Bekwaamheden:

 • Afgeronde HBO opleiding; richting WTB / Technische Bedrijfskunde;
 • Kennis van de vakgebieden: productie, planning, engineering, calculeren, inkoop;
 • Theoretische een praktische kennis van en ervaring met projectmatig werken;
 • Financieel economisch inzicht in projecten;
 • Beheersen van de programma’s: Word, Excel, Outlook en vak- en organisatiegerelateerde software;
 • Beheersen van Nederlands, Engels en Duits in woord en geschrift.
Rapportage, communicatie en samenwerking:

De project Manager rapporteert aan de Manager of projects en informeert deze over het verloop van het project. Hij communiceert met de klant, Directie, interne afdelingen en vertegenwoordigers van externe organisaties. Hij schat de waarde van informatie zodanig in dat hij er van overtuigd is dat alle belanghebbenden geïnformeerd worden. De Projectmanager bewaakt de communicatie en informatiestroom gedurende het verloop van het project. De Directie wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van ( contractuele) afwijkingen, betrekking hebbende op financiën, logistiek, productie, uitbestedingen en kwaliteit.

De Project Manager respecteert de organisatie, het organogram, het Huishoudelijk Reglement, werkprocedures en gemaakte interne / externe afspraken.
 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Communicatie & rapportage:

 • Informeren van, en communiceren met, de klant inzake de voortgang van het project, dreigende afwijkingen en bevestigen van afspraken;
 • Opstellen van de klantplanning, aan de hand van de door afdeling Verkoop afgegeven planning;
 • Door middel van optimale communicatie met interne afdelingen ( met name afdeling Commercie) en externe belanghebbenden verkrijgen van informatie, zodanig dat een compleet beeld ontstaat van het project op het gebied van techniek, financiën en logistiek;
 • Voorbereiden en voorzitten van de bouwvergadering en hierin de relevante afdelingen / collega’s betrekken en informeren;
 • Het aanspreken van verantwoordelijken / afdelingen op het nakomen en goed invullen van gemaakte afspraken;
 • Het communiceren en functioneel aansturen van subcontractors;
 • Rapporteren van de financiële cijfermatige prestaties (facturatie, uren, kosten, levertijden) van het project;
 • Aanleveren van informatie ter completering van de overall planning;
 • Na afloop van het project organiseren van een projectevaluatie met de betrokken afdelingen;
 • Documenteren van projecten volgens afspraak.
Financiën:

 • Zorgdragen voor de facturatie via de afdeling Administratie aan klanten en rapporteren hierover naar de interne organisatie;
 • Bewaken en sturen van kostenaspect en indien nodig maatregelen treffen ter bewaking van het financiële projectresultaat;
 • Toont initiatief, en initieert acties, om het bedrijfseconomisch resultaat van het project te verbeteren;
 • In geval van meerwerk zorgdragen voor een correcte uitvoering van bijkomende organisatorische, administratieve / financiële werkzaamheden.
Techniek, kwaliteit en logistiek:

 • Informeren van de klant, zodanig dat deze correct wordt geïnformeerd en de relatie met de klant op een goed niveau gehandhaafd blijft;
 • In overleg met de afdeling Quality Assurance voorbereiden en toepassen van de juiste kwaliteitsprocedures;
 • Zorgdragen voor de aanwezigheid en het beoordelen van contractdocumenten, procedures en documenten;
 • Het betrekken en informeren van interne afdelingen bij de voorbereiding en uitvoering van het project ( Directie, Engineering, Productie, Lasbureau, Inkoop, Quality Assurance, Quality Control en Administratie);
 • Selecteren van toeleveranciers (o.a. in samenwerking met afdeling Inkoop);
 • In geval van uitbestedingen: in samenwerking met de afdeling Inkoop bij de toeleverancier goede afspraken formuleren en deze begeleiden en controleren;
 • Coördineren, initiëren en aansturen van logistieke activiteiten ter oplevering van het project in samenwerking met de afdelingen Inkoop, Logistiek en Engineering;
 • Signaleren, rapporteren en het nemen van maatregelen in geval van productietechnische of kwalitatieve onregelmatigheden / afwijkingen;
 • Signaleren van meerwerk en de benodigde interne afdelingen inschakelen om dit  kwalitatief en (planning-)technisch verantwoord uit te kunnen voeren.
Overig:

 • Per project de aspecten Veiligheid en Milieu en Arbo bewaken, in overleg met QHSE;
 • Op de hoogte zijn en blijven van geldende en relevante werkinstructies en – processen, zodanig dat de werkzaamheden eenduidig en volgens het gewenste kwaliteitsniveau verlopen;
 • Coördineren van aanvullende werkzaamheden, zoals export- en douaneformaliteiten;
 • Het handhaven en ontwikkelen van het kennisniveau van de afdeling Project Management, zowel op individueel- als op afdelingsniveau.
 • De Project Manager voert zijn werkzaamheden uit, flexibel van aard, flexibel in tijd en met inachtneming van het Huishoudelijk Reglement.
 • Reizen en het op locatie van subcontractor / opdrachtgever verblijven voor een of meerdere dagen zijn onderdeel van deze functie; montageregeling is niet van toepassing.
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je geinteresseerd meer informatie te ontvangen neem dan contact op met Sander Schuitman op +31 6 514 969 89 of solliciteer direct op de functie.