Connecting

Dyrektor Realizacji Inwestycji EPC

Job Title: Dyrektor Realizacji Inwestycji EPC
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: PLN20000 - PLN25000 per month
Start Date: 2019-03-14
Reference: BH-103882
Contact Name: Jan Iskrzycki
Contact Email: jan.iskrzycki@nesgt.com
Job Published: March 14, 2019 15:23

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Nieruchomości, Energetyka, Budownictwo, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.  

NES Polska dla znaczącego inwestora z sektora energetyki prowdzi rekrutację na stanowisko Dyrektora Realizacji Inwestycji EPC

 • Buduje kompetencje w pionie operacyjnym w zakresie zarządzania projektami, harmonogramowania, zarządzania jakością , zarządzania kontraktem/roszczeniami
 • Przedkłada propozycje kierunków rozwoju i organizacji pracy dla budowania długofalowej strategii jednostki w celu zapewnienia strategii firmy
 • Nadzoruje opracowywanie elementów technicznych dokumentacji przedinwestycyjnej.
 • Nadzoruje wykonywanie szacunku kosztów inwestycji, wycenianie składników majątku.
 • Nadzoruje sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z odpowiednimi dokumentami, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • Nadzoruje organizowanie sprawdzeń technicznych elementów infrastruktury sieciowej oraz opiniowanie dokumentacji i rozwiązań technicznych dla realizowanych projektów
 • Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi oraz firmami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację zadań inwestycyjnych
 • Współuczestniczy w tworzeniu panów zamierzeń inwestycyjnych, planów zamówień, planów zakupów 
 • Odpowiada z innymi jednostkami organizacyjnymi za realizację planów
 • Przyczynia się do zapewnienia ciągłości realizacji i utrzymania wysokiej efektywności realizowanych zadań inwestycyjnych
 • Przewodniczy lub uczestniczy w Komitetach Inwestycyjnych, Komitetach Standaryzacji, Komitetach Sterujących, Komisjach Odbiorowych
 • Przewodniczy lub uczestniczy w komisjach awaryjnych, znajduje zależności przyczynowo skutkowe
 • Wdraża aktualne przepisy BHP i normy ochrony środowiska
 • Koordynuje pracę pracowników w zakresie realizacji ich obowiązków
 • Odpowiada za rekrutację stanowisk technicznych w ramach struktury organizacyjnej CJI
 • Koordynuje pracę pracowników w zakresie realizacji ich obowiązków
 • Ustala kierunki rozwoju podległych pracowników
 • Zastępuję dyrektora operacyjnego podczas jego niezdolności
 
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe,
 • Mile widziane ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami
 • Min 10 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami EPC
 • Doświadczenie w zarządzaniu kontaktami z użyciem MS Project lub innego programu do zarządzania projektami inwestycyjnymi
 • certyfikat IPMA, PMI, Prince2 lub podobny
 • Doświadczenie we wdrażaniu zmian
 • Doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych
 • Doświadczenie we współpracy z zewnętrznymi doradcami
 • Cechy lidera
 • Umiejętność osiągania celów
 • Umiejętność rozwijania zespołów ludzi
 • Konsekwencja w działaniu
 • Zaangażowanie i energia
 • Skuteczność w realizacji zadań
 • Umiejętność sprawnej komunikacji z ludźmi
 • Kreatywne podejście do zadań i problemów
 • Prawo jazdy kat. B
 • dobry angielski
Jeśli zarządzasz realizacją projektów EPC w roli VP lub N-1, N-2 i chcesz dowiedzieć się na temat oferty Klienta zaaplikuj!