Connecting

Kierownik Robót Teletechnicznych - Szczecin

Job Title: Kierownik Robót Teletechnicznych - Szczecin
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-05-22
Reference: BH-108854
Contact Name: Mateusz Buczak
Contact Email: Mateusz.buczak@nesgt.com
Job Published: May 23, 2019 16:09

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 
 
NES Polska realizuje obecnie proces rekrutacyjny dla jednej z największej grupy budowlanej w Polsce realizującej inwestycje w formule EPC dla budownictwa ogólnego, energetycznego, gazowego.
 
Kierownik Robót Teletechnicznych
 
Miejsce pracy: On-Site w Szczecinie
Departament: Realizacji inwestycji EPC                                
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Koordynacje prac projektowych branży teletechnicznej;
 • Kontrolę zgodności rozwiązań projektowych z PFU i wymaganiami Zamawiającego w odniesieniu do zakładanego budżetu;
 • Prawidłową, zgodną z przepisami i pozwoleniem na budowę, koordynację i kierowanienie pracami w branży teletechnicznej;
 • Prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem realizacji projektu;
 • Prowadzenie dokumentacji formalno- prawnej budowy branży teletechnicznej;
 • Organizację odbiorów częściowych w ścisłej współpracy z nadzorem Zamawiającego;
 • Udział w wewnętrznych naradach technicznych, naradach projektowych oraz naradach technicznych z Zamawiającym;
 • Nadzór nad bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem prowadzonych prac;
 • Prowadzenie i kompletacja dokumentacji formalno- prawnej, technicznej, jakościowej i odbiorowej dotyczącej nadzorowanych prac;
 • Udział w procesie logistycznym dotyczącym zakupu materiałów i usług branży teletechnicznej;
 • Udział w testach i odbiorach systemów branży teletechnicznej;
 • Opracowane okresowych raportów o stanie zaawansowania prac branży teletechnicznej;
 • Koordynacja prac Podwykonawców i poddostawców;
 • Kontrolę jakości prowadzonych prac;
 • Współpracę z lokalnymi (Szczecin) urzędami nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, inspekcji pracy, straży pożarnej, itp.;
 • Nadzór nad prawidłowym gromadzeniem odpadów;
 • Nadzór nad prawidłowym magazynowaniem dostaw urządzeń i materiałów;
 • Kontrolę kwalifikacji pracowników Poddostawców i Podwykonawców;
 • Współpracę z lokalnymi urzędami nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, inspekcji pracy, straży pożarnej itp.;
 • Pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z definicją prawa budowlanego;
 
Oczekiwania wobec Kandydata:
 • Wykształcenie wyższe lub/i specjalistyczne szkolenia lub studia podyplomowe;
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • Doświadczenie zawodowe w kierowaniu/ koordynacji robót budowlanych branży teletechnicznej na dużym projekcie – min 3 lata;
 • Zadaniowość, skierowanie na realizacje celów;
 • Znajomość MS Project;
 • Dyspozycyjność;
 • Dobra organizacja pracy własnej;
 • Umiejętność zarządzania zespołem;
 • Umiejętność rozwiazywania problemów i podejmowania decyzji;
 • Analityczne myślenie.