Connecting

Kierownik Laboratorium

Job Title: Kierownik Laboratorium
Contract Type: Permanent
Location: Zachodniopomorskie, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-07-03
Reference: BH-111384
Contact Name: Weronika Swiderska
Contact Email: Weronika.swiderska@nesgt.com
Job Published: July 04, 2019 14:24

Job Description


NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 700 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.  
NES Global Talent  dla znaczącego inwestora z branży chemicznej prowdzi rekrutacje na stanowisko: Kierownika Laboratorium.


Zakres Obowiązków:

 • Organizowanie działalności Laboratorium w zakresie zapewniającym niezbędne zapasy i dostawy odczynników, gazów analitycznych  czynników energetycznych, materiałów i urządzeń.
 • Organizowanie i kontrolowanie stanowisk pracy, przygotowywanie prac zgodnie z dokumentacją techniczną, BHP,P.POŻ oraz instruowanie pracowników o sposobie wykonania powierzonych im zadań.
 • Monitorowanie przebiegu badań oraz planu pracy w Laboratorium oraz prowadzenie dokumentacji.
 • Zapewnienie  środków niezbędnych do realizacji powierzonych zadań w tym: narzędzi, części zamiennych i materiałów i odczynników niezbędnych dla właściwego utrzymania ciągłej pracy laboratorium zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 • Dbanie o terminowość i wysoką jakość wykonania zadań przez kierowany zespół pracowników, przez dopilnowanie przestrzegania instrukcji analitycznych, systematyczne szkolenie w zakresie metod pracy i kontrolę jakości jej wykonania.
 • Inicjowanie i prowadzenie prac badawczych nad produktami.
 • Wdrożenie oraz nadzorowanie utrzymywania, aktualizacji i modyfikacji dokumentacji dotyczącej wymaganych procedur, instrukcji stanowiskowych, metod badawczych oraz wyposażenia pomiarowego i badawczego.
 • Nadzór przy wprowadzeniu, aktualizacji i opracowywaniu zmian w dokumentacji systemów zarządzania laboratorium.
 • Opracowywanie opisów procesów analitycznych  i instrukcji stanowiskowych (oraz innych instrukcji jeśli tak stanowią obowiązujące zarządzenia oraz procedury ISO lub inne obowiązujące przepisy wewnętrzne), a także bieżące aktualizowanie tych dokumentów.
 • Wdrażanie pracowników nowoprzyjętych.
 • Nadzór nad realizacją wymagań polityki jakości, polityki środowiskowej, polityki bhp oraz zadań wynikających z procedur i instrukcji obowiązujących w zakresie realizowanych obowiązków. 


 
Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, chemia analityczna.
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym min. 5 lat.
 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu prac badawczych min. 3 lata.
 • Znajomość zasady działania i obsługi: aparatów, sprzętu i maszyn laboratoryjnych, w szczególności związanych z chemią organiczną i tworzyw sztucznych.                         .
 • Znajomość procedur ISO.
 • Znajomość zasad normalizacji i norm technicznych, w szczególności norm serii EN.
 • Znajomość systemów LIMS/SAP QM.                                                                         
 • Doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń i linii technologicznych.                                    
 • Znajomość zagadnień z zakresu zjawisk fizykochemicznych zachodzących w przeprowadzanych analizach laboratoryjnych.                                                             
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
 • Wysokie kompetencje społeczne, osobiste i menedżerskie.

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's