Connecting

Deputy Production Manager (Chemical Industry)

Job Title: Deputy Production Manager (Chemical Industry)
Contract Type: Permanent
Location: Zachodniopomorskie, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-07-03
Reference: BH-111387
Contact Name: Weronika Swiderska
Contact Email: Weronika.swiderska@nesgt.com
Job Published: July 04, 2019 14:37

Job Description


NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 700 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.  
NES Global Talent  dla znaczącego inwestora z branży energetki prowdzie rekrutacje na stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu Produkcji


Zakres obowiązków:
 
 
 • Uczestnictwo w przygotowaniu założeń kontraktowych oraz w negocjacjach z wykonawcami, partnerami i głównymi poddostawcami
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej dostarczanej przez kontraktorów
 • Bezpośredni udział w pracach zmierzających do optymalizacji parametrów CAPEX/OPEX oraz innych parametrów projektowych związanych z bezpieczną i efektywną eksploatacją obiektu
 • Inicjowanie działań optymalizacyjnych poprawiających wartość projektu
 • Wspieranie procesów zakupowych, monitorowanie dostaw oraz prowadzenie kontroli zgodności dostawy z zamówieniem
 • Wnioskowanie wykonania uzupełniającej dokumentacji technicznej i innych usług technicznych (ekspertyzy, konsulting i itp.)
 • Ocena i ograniczanie/ mitygacja ryzyka technicznego, w tym zagrożeń związanych z bezpieczeństwem procesowym
 • Nadzór eksploatacji instalacji w sposób gwarantujący przestrzeganie wszystkich obowiązujących instrukcji i procedur
 • Wydawanie poleceń i wnioskowanie o zatwierdzenie zezwoleń na prace nie planowane
 • Wnioskowanie o wdrażanie zmian technicznych w ramach zarządzania zmianami, udział w opracowaniu i przygotowaniu wniosku o zatwierdzenie zmian
 • Administrator dokumentacji ruchowej, technicznej w zakresie instrukcji technologicznych i stanowiskowych dla podległych pracowników
 • Uzgadnianie miesięcznych, tygodniowych i dziennych planów produkcyjnych
 • Organizacja pracy podległego zespołu technicznego oraz kontrola czasu pracy
 • Prowadzenie nadzoru procesów produkcyjnych, doskonalenie organizacji produkcji oraz optymalizacja procesu produkcji
 • Przygotowanie dokumentacji technologicznej obiektu i innej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na eksploatację
 • Opracowanie i aktualizacja katalogu wskaźników zużycia surowców, chemikaliów, katalizatorów i absorbentów oraz mediów energetycznych
 • Opracowanie i aktualizacja katalogu wskaźników uzysków produktów
 • Zapewnienie bezpieczeństwa procesu technologicznego oraz zapobieganie zaistnieniu zaburzeń, defektów i awarii w procesach eksploatacji majątku
 • Nadzór nad przygotowanie założeń do planów produkcyjnych
 • Planowanie oraz nadzór nad realizacją budżetu w podległym obszarze
 • Wdrażanie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa procesowego
 • Dbałość o ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych pracowników
 
 Wymagania:
 
 • Wykształcenie wyższe inżynierskie (mgr inż.), preferowane kierunki chemiczne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe w tym języku
 • 7 lat doświadczenia zawodowego w firmie produkcyjnej branży oil & gas, petrochemicznej lub chemicznej
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży oil & gas, petrochemicznej lub chemicznej
 • Znajomość specyfiki projektowej i operacyjnej instalacji technologicznych
 • Znajomość elementów systemu bezpieczeństwa procesowego (PSM)
 • Umiejętność czytania dokumentacji technologicznej i technicznej, w szczególności P&ID
 • Udokumentowana umiejętność zarządzania zespołem pracowników operacyjnych
 • Udokumentowana umiejętność zarządzania procesem technologicznym i jego optymalizacji
 • Umiejętność komunikacji i współpracy z pracownikami z różnych obszarów organizacji
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, bardzo dobra organizacja pracy i odporność na stres
 • Umiejętności negocjacyjne i analityczne