Connecting

Kierownik Biura Inżynieryjnego (Branża Chemiczna)

Job Title: Kierownik Biura Inżynieryjnego (Branża Chemiczna)
Contract Type: Permanent
Location: Zachodniopomorskie, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-07-03
Reference: BH-111390
Contact Name: Weronika Swiderska
Contact Email: Weronika.swiderska@nesgt.com
Job Published: July 04, 2019 14:48

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 700 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.  
NES Global Talent  dla znaczącego inwestora z branży energetki prowdzie rekrutacje na stanowisko: Kierownika Biura Inżynieryjnego.

Zakres Obowiązków:


Etap Budowy:


 • Opiniowanie rozwiązań technologicznych.
 • Udział w opiniowaniu P&ID, ISO (izometryki), PLD  z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu.
 • Analiza funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych, (ESD shutdown logic).
 • Opiniowanie i  udział w odbiorach systemów.                                                                       
 • Udział w próbach u producenta krytycznych urządzeń (FAT – Factory Acceptance Test).
 • Udział w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM – Reliability Asset Management).    
 • Opiniowanie listy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rozruch i 2 lata eksploatacji.
 • Udział w przeglądach stanu projektu, szczególnie w HAZOP.
 • Udział w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis), związanych z rozwiązaniami projektowymi.  
 • Udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team) pod kierownictwem EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń.
 • Udział w przygotowaniu instrukcji (technologiczne, procesowe, stanowiskowe, eksploatacyjne).
 •  

Etap Eksploatacji

 • Zlecanie wykonania dodatkowych analiz laboratoryjnych.
 • Nadzór na poprawnością przygotowywania danych do rozliczenia produkcji.
 • Nadzór nad opracowywaniem projektów norm zużycia surowców i czynników energetycznych na lata następne.                                                                
 • Przeprowadzanie analiz efektywności procesów technologicznych , symulacji zmian oraz identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji.
 • Udział w pracach komisji awaryjnych dotyczących występujących w zakładzie awarii technicznych i zaburzeń technologicznych.
 • Inicjowanie zmian w procesach produkcyjnych. Dokumentowanie zrealizowanych zmian.
 • Nadzór nad optymalizacją koła produkcyjnego PP w odniesieniu do potrzeb rynkowych oraz technicznych możliwości instalacji.                                                                                                                             
 • Ścisła współpraca z działem Logistyki i Handlu w zakresie sprzedanych produktów oraz z pozostałymi pracownikami w firmie w zakresie obsługi klientów kluczowych.                                                                   
 • Nadzór nad powierzoną dokumentacją produkcyjną.
 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji przez inżynierów procesowych.
 • Nadzór nad opracowywaniem opisów procesów technologicznych i instrukcji ruchowych (oraz innych instrukcji jeśli tak stanowią obowiązujące zarządzenia oraz procedury ISO lub inne obowiązujące przepisy wewnętrzne) a także bieżące aktualizowanie tych dokumentów.
 • Analizowanie przyczyn stwierdzonych zakłóceń w procesie technologicznym, ustalanie sposobów zapobiegania tym zakłóceniom oraz ograniczania ich skutków.
 • Inicjowanie i organizowanie zadań z zakresu rozwoju techniczno-organizacyjnego.
 • Zgłaszanie propozycji zadań z zakresu rozwoju techniczno-organizacyjnego.
 • Dzielenie się wiedzą specjalistyczną ze współpracownikami poprzez opracowywanie materiałów szkoleniowych i udział w szkoleniach.
 • Opiniowanie prac badawczych oraz prac operacyjno-badawczych, projektów wynalazczych, projektów technicznych przewidzianych do realizacji w zakładzie.
 • Poszukiwanie możliwości optymalizacji pracy instalacji produkcyjnych, definiowanie i kontrola reżimów produkcyjnych. Przeprowadzanie analiz dokumentacji procesowej.
 • Nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem nowych typów polipropylenu wynikających z potrzeb rynku.
 • Udział w komisjach rozruchu technologicznego nowych i modernizowanych technologii, procesów i operacji jednostkowych.
 • Nadzór nad prowadzeniem prac badawczych w zakresie dostarczenia założeń i niezbędnych danych dotyczących instalacji i procesów, których praca badawcza dotyczy.
 • Identyfikacja oraz definiowanie ograniczeń technologicznych; określanie i aktualizacja bieżących limitów jakościowych oraz ilościowych.
 • Wykorzystywanie narzędzi informatycznych do optymalizacji oraz modelowania procesów technologicznych.                                                                
 • Nadzór nad opracowywaniem planów rocznych ilości odpadów.                                         
 • Nadzór nad realizacją zapisów procedur dotyczących gospodarki odpadami.
 • Wdrażanie pracowników nowoprzyjętych.
 • Planowanie rozwoju podległych pracowników.
 • Kształtowanie prawidłowych relacji pracowniczych.
 • Prowadzenie oceny pracowników.
 • Motywowanie pracowników oraz wdrażanie i ocena systemów motywacyjnych obowiązujących w Spółce.
 • Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników.

Oczekiwania:

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 – letnie na stanowisku o podobnym zakresie w zakładzie przemysłowym z obszaru Oil&Gas lub petrochemicznym
 • Wiedza w zakresie zarządzania zakładami produkcyjnymi w oparciu m.in. o zintegrowane systemy jakości ISO oraz techniki zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Biegłość w posługiwaniu się dokumentacjami, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy.
 • Znajomość skomputeryzowanych systemów do zarządzania ruchem i eksploatacją – DCS, SIS.
 • Umiejętność obsługi aplikacji Microsoft Office, AutoCAD, itp.,
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe,

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's