Connecting

Kierownik Dzialu Inwestycyjnego - zachodniomporskie

Job Title: Kierownik Dzialu Inwestycyjnego - zachodniomporskie
Contract Type: Permanent
Location: Szczecin, Poland
Industry:
Salary: PLN16000 - PLN17000 per month
Start Date: 2019-07-08
Reference: BH-111644
Contact Name: Jan Iskrzycki
Contact Email: jan.iskrzycki@nesgt.com
Job Published: July 09, 2019 16:02

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 700 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.  
NES Global Talent  dla firmy generalnego wykonawstwa z branży budownictwa infrastrukturalnego prowadzi rekrutację na stanowisko: 

Kierownik ds Realizacji Inwestycji  - zachodniopomorskie

Ogólny opis stanowiska:
Reprezentuje firmę w kontakcie ze wszystkimi interesariuszami danego projektu
Wspiera proces wdrażania dobrych praktyk w zarządzaniu projektami w firmie
Wspiera kierowników projektów, w zarządzaniu kontraktami o wartości do 100mln w modelu EPC,
Odpowiada za raportowanie postępu realizaji inwestycji 

Szczegółowy opis stanowiska:

Wsparcie procesu realizacji inwestycji poprzez
- Plan realizacji projektu
- Przygotowanie schematu org, haromonogramu , kalkulacja kosztów,
- Przeprowadza analizę ryzyka
- odpowiedzialność za rozdzielenie obowiązków
- zarządza procesem roszczeń
- odpowiada za sprzedaż robót
- odpowiedzialność za utrzymanie kosztów przypisanych do projektu, wynikających z obsługi tego projektu
- zarzadzanie relacją i komunikacją z klientem, 
- raportowanie w modelu: miesięcznie do zarządu
- bierze udział w przeglądach projektów w organizacji,
- agreguje wiedzę dotyczącą najlepszych praktyk i ryzyk w zarządzaniu kontraktem: organizuje spotkania podsumowujące
- Zarządza kontraktem w Primavera/ Ms project (poprzez planera)
 
- z minimum 10 letnim doświadczeniem w zakresie zarzadzania kontraktami branży engineering & construction,
- posiadający udokumentowane sukcesy na kontraktach o wartości powyżej  80 (100) mln zł,
- posiadający doświadczenie realizacyjne zarówno na kontraktach krajowych jak i zagranicznych, 
- umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka  - kluczowe w EPC/ LumpSum,
- biegle posługujący się językiem angielskim (dodatkowy język niemiecki mile widziany)
- doświadczenie w Polsce i zagranicą
- poszukiwana osoba musi posiadać doświadczenie od etapu składania ofert, planowania cashflow, analiz przychodów/wydatków, planowania sprzedaży, zarządzania budżetem
- doświadczenie w sektorach budownictwa

Kliente oferuje:
Pracę na umowę o pracę na interesujących kontrkatach budowlaych, 
Możliwość związania się z firmą na stałę, 
Praca wyłącznie na terenie województwa Zachodniomoporskiego
Pensje podstawową, premie zależne od realziajci zadań, 
Opiekę medyczną,  ubezpieczenie, pakiet socjalny.