Connecting

Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych

Job Title: Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych
Contract Type: Permanent
Location: Gdańsk, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-07-21
Reference: BH-111871-1
Contact Name: Kamil Kalinowski
Contact Email: Kamil.Kalinowski@nesgt.com
Job Published: July 22, 2019 10:10

Job Description

Dla naszego Klienta – firmy z sektora nieruchomości komercyjnych w związku z rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
 
Zakres zadań:
 • Nadzorowanie prac inwestycyjnych i remontowych.
 • Kontrolowanie harmonogramu projektu, sporządzanie kosztorysów.
 • Monitorowanie postępu robót pod względem jakościowym, ilościowym, finansowym.
 • Ocena jakości i zakresu wykonanych prac pod kątem zgodności z dokumentacją.
 • Uczestnictwo w odbiorach robót, odbiorze końcowym.
 • Udział w naradach koordynacyjnych na budowie.
 • Kontakt z urzędami w zakresie pozyskiwania niezbędnych decyzji, uzgodnień.
 • Przestrzeganie zasad BHP na placu budowy.
Wymagania:
 • Ukończone studia wyższe techniczne.
 • Doświadczenie w zakresie budowy budynków komercyjnych.
 • uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Wiedza techniczna z zakresu budownictwa.
 • Znajomość prawa budowlanego, norm, ustaw, warunków technicznych, przepisów BHP.
 • Dobrej, praktycznej znajomości prawa budowlanego i przepisów BHP.
 • Znajomość AutoCAD, Norma, MS Office.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności.
 • Prawo jazdy kategorii B.
Oferta:
 • Zatrudnienie na stałe w firmie po stronie Inwestora (projekty kubaturowe komercyjne).
 • Zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Możliwość pracy przy interesujących inwestycjach.
 • Niezbędne narzędzia pracy, pakiet socjalny.