Connecting

Kierownik Zmiany

Job Title: Kierownik Zmiany
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-08-05
Reference: BH-113223
Contact Name: Weronika Swiderska
Contact Email: Weronika.swiderska@nesgt.com
Job Published: August 06, 2019 08:42

Job Description


KIEROWNIK ZMIANY (Instalacja Chemiczna)
 
ETAP INWESTYCYJNY:
                                                                                                                                                      
 1. Opiniowanie rozwiązań technologicznych.
 2. Udział w opiniowaniu P&ID, ISO (izometryki), PLD  z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu.
 3. Analiza funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych, (ESD shutdown logic).
 4. Opiniowanie i  udział w odbiorach systemów.                                                                       
 5. Udział w próbach u producenta krytycznych urządzeń (FAT – Factory Acceptance Test).
 6. Udział w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM – Reliability Asset Management).    
 7. Opiniowanie listy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rozruch i 2 lata eksploatacji.
 8. Udział w przeglądach stanu projektu, szczególnie w HAZOP.
 9. Udział w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis), związanych z rozwiązaniami projektowymi.
 10. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących załogę do samodzielnej obsługi instalacji PP lub PDH oraz poddawanie się między etapowej ocenie kompetencji prowadzonej przez kontraktora EPC.
 11. Udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team) pod kierownictwem EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń.          
 12. Udział w przygotowaniu instrukcji (technologiczne, procesowe, stanowiskowe, eksploatacyjne).
 
ETAP EKSPLOATACYJNY:
 
 1. Organizowanie i kontrolowanie stanowisk pracy, przygotowywanie frontu robót zgodnie z dokumentacją techniczną, BHP,P.POŻ oraz instruowanie pracowników o sposobie wykonania powierzonych im zadań.
 2. Instruowanie podległych pracowników o właściwym sposobie obsługi, eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń.                                                                                                                                          
 3. Przydzielanie pracy pracownikom kierowanego zespołu lub podległym brygadom.
 4. Organizacja powierzonego odcinka pracy w sposób zapewniający prawidłowy przebieg pracy ciągów technologicznych i właściwą pracę maszyn i urządzeń, stosownie do obowiązujących w PDHP S.A. instrukcji.                                                                
 5. Dbanie o oszczędną gospodarkę energetyczną.
 6. Nadzorowanie właściwego i zgodnego z przeznaczeniem stosowania surowców, substancji pomocniczych i mediów energetycznych w przyporządkowanym obszarze działania.
 7. Wspieranie działań mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego aparatów i urządzeń instalacji, obiektów budowlanych i terenów Instalacji PDH, przez ich prawidłową eksploatację.
 8. Zapewnienie środków niezbędnych do realizacji powierzonych zadań w tym: narzędzi, części zamiennych i materiałów niezbędnych dla właściwego utrzymania ruchu i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
                                  

WYMAGANIA:
 
 1. Wykształcenie wyższe techniczne (Inżynieria Procesowe, Technologia Chemiczna, Chemia Polimerów, Chemia Organiczna, Inżynieria Produkcji).
 2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 – letnie na kierowniczym stanowisku w dziale produkcji, preferowana branża chemiczna, oil&gas-produkcja w trybie ciągłym.
 3. Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 4. Odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy.
 5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe.

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's