Connecting

Maintenance Mananger

Job Title: Maintenance Mananger
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-08-05
Reference: BH-113225
Contact Name: Weronika Swiderska
Contact Email: Weronika.swiderska@nesgt.com
Job Published: August 06, 2019 08:59

Job Description

Maintenance Manager ( Manager UR)
 

Zadania na etapie inwestycji
Podczas trwania budowy Maintenence Manager współpracuje z pionem Realizacji Inwestycji w zakresie:
 
 • opiniowanie rozwiązań technologicznych,
 • opiniowanie i udział w odbiorach (w tym FAT),
 • udział w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM – Reliability Asset Management),
 • opiniowanie listy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rozruch i 2 lata eksploatacji,
 • udział w przeglądach stanu projektu, w tym HAZOP,
 • udział w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis), związanych z rozwiązaniami projektowymi,
 • udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team) pod kierownictwem Wykonawcy EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń,
 • udział w przygotowaniu dokumentacji technologicznej oraz organizacji struktur utrzymania ruchu.
 
Zadania na etapie eksploatacji
 • udział w tworzeniu planów rozwojowych mających na celu wzrost niezawodności pracy maszyn i urządzeń, optymalizowanie kosztów utrzymania ruchu, poprawa energochłonności i wykorzystania zasobów, TPM,
 • nadzór nad systemem i archiwizacją danych z CMMS/EAM,
 • nadzór nad funkcjonalnością, aktualizacją i integralnością systemów CMMS/EAM, ERP, WMS,
 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemów Zarządzania Majątkiem,
 • wprowadzenie planów prewencyjnych do CMMS/EAM przez interfejs użytkownika,
 • nadzór nad systemem mierzenia efektywności i wdrażanie wskaźników. Mierzenie efektywności prewencyjnego utrzymania ruchu,
 • nadzór nad systemem zarządzania dokumentacją techniczną (baza danych),
 • archiwizowanie nowej dokumentacji oraz notatek serwisowych i raportów z badań.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanicznym, inżynieria produkcji, energetyka lub pokrewne.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym.
 • Doświadczenie w dziale UR - minimum 4 lata
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem, motywowaniu, organizowaniu zadań podległym pracownikom
 • Doświadczenie we wdrażaniu i obsłudze systemów komputerowego wsparcia zarządzania w obszarze utrzymania ruchu takich jak: CMMS/EAM, ERP, WMS.
 • Praktyczna znajomość procedur pozwoleń na prace.
 • Doświadczenie w branży O&G mile widziane