Connecting

Glówny Mechanik

Job Title: Glówny Mechanik
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-08-05
Reference: BH-113226
Contact Name: Mateusz Buczak
Contact Email: Mateusz.buczak@nesgt.com
Job Published: August 06, 2019 09:11

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 
 
Naszym Klientem jest wiodąca spółka chemiczna w Polsce, która realizuje obecnie jeden z największych w Europie projektów budowy instalacji chemicznych.
 
Inżynier Mechanik – Zakład Chemiczny
Lokalizacja: Szczecin
Podczas trwania budowy współpracuje z pionem Realizacji Inwestycji w zakresie:
 • Opiniowanie rozwiązań technologicznych;
 • Opiniowanie i udział w odbiorach (w tym FAT);
 • Udział w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM – Reliability Asset Management);
 • Opiniowanie listy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rozruch i 2 lata eksploatacji;
 • Udział w przeglądach stanu projektu, w tym HAZOP;
 • Udział w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis), związanych z rozwiązaniami projektowymi;
 • Udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team) pod kierownictwem Wykonawcy EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń;
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji technologicznej oraz organizacji struktur utrzymania ruchu.
ETAP EKSPLOATACJI:
 • Opracowywanie i realizacja planów rozwojowych mających na celu wzrost niezawodności pracy maszyn i urządzeń, optymalizowanie kosztów utrzymania ruchu, poprawa energochłonności i wykorzystania zasobów;
 • Planowanie remontów i napraw;
 • Współpraca z firmami podwykonawczymi oraz z serwisami w okresie gwarancyjnym/pogwarancyjnym oraz jednostkami notyfikowanymi;
 • Przygotowywanie budżetu remontowego z uwzględnieniem działań optymalizujących,
 • koordynacja działań w zakresie aktualizacji wymagań technicznych, standardów wykonania i odbiorów dla realizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych;
 • Prowadzenie gospodarki konserwacyjno - remontowej maszyn i urządzeń;
 • Nadzór i koordynacja działań w zakresie utrzymania w pełnej sprawności technicznej, gotowości ruchowej i bezpieczeństwie technicznym, maszyn i urządzeń;
 • Kontrola realizacji prac remontowych pod względem jakości i terminowości wykonywania prac związanych z rozruchem mechanicznym i technologicznym instalacji produkcyjnych;
 • Opracowywanie, aktualizacja i administracja dokumentacji technicznej oraz instrukcji/procedur stosownych dla działu UR;
 • Rozwiązywanie problemów technicznych powstających w trakcie eksploatacji nadzorowanych urządzeń.
Wymagania Klienta wobec Kandydata:
 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanicznym, inżynieria produkcji lub pokrewne;
 • Co najmniej 4-letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie w zakładzie chemicznym lub petrochemicznym;
 • Doświadczenie w rozruchach instalacji lub doświadczenie na stanowiskach nadzoru inżynieryjno - technicznego w przemyśle chemicznym, naftowym, gazowym, energetycznym lub zbliżonych (operacje w ruchu ciągłym);
 • Praktyczna znajomość procedur pozwoleń na prace;
 • Wiedza w zakresie zarządzania zakładami produkcyjnymi w oparciu m.in. o zintegrowane systemy, jakości ISO oraz techniki zarządzania, jakością i bezpieczeństwem pracy;
 • Odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;
 • Umiejętność obsługi aplikacji Microsoft Office, AutoCAD, itp.
Nasz Klient oferuje:
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony oraz wsparcie w przypadku ewentualnej relokacji.
 • Dodatkowe benefity takie jak ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, multisport, dofinansowania do wakacji.
 • Prace w największej grupie chemicznej w Polsce oraz prestiżowym projekcie w skali Europy.
 • Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.
 

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's