Connecting

Główny Energetyk - Zakład chemiczny

Job Title: Główny Energetyk - Zakład chemiczny
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-08-05
Reference: BH-113228
Contact Name: Mateusz Buczak
Contact Email: Mateusz.buczak@nesgt.com
Job Published: August 06, 2019 09:38

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 
 
Naszym Klientem jest wiodąca spółka chemiczna w Polsce, która realizuje obecnie jeden z największych w Europie projektów budowy instalacji chemicznych.
 
Główny Energetyk – Zakład Chemiczny
Lokalizacja: Szczecin

Podczas trwania budowy współpracuje z pionem Realizacji Inwestycji w zakresie:
 • Udział w opiniowaniu P&ID, PLD z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu,
 • Analiza funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych, (ESD shutdown logic).
 • Opiniowanie i udział w odbiorach systemów,
 • Udział w próbach u producenta krytycznych urządzeń (FAT – Factory Acceptance Test),
 • Udział w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM – Reliability Asset Management),
 • Udział w zespołach oceny ryzyka związanych z rozwiązaniami projektowymi,
 • Udział w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team),
 • Udział w przygotowaniu instrukcji z zakresu energetyki oraz organizacji struktur utrzymania ruchu.
ETAP EKSPLOATACJI:
 • Nadzór i koordynację działań w zakresie utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej w pełnej sprawności technicznej, gotowości ruchowej i bezpieczeństwie technicznym, maszyn i urządzeń.
 • Nadzór nad rozliczaniem czynników energetycznych,
 • Diagnostyka uszkodzeń i awarii instalacji elektrycznych oraz systemów sterujących,
 • Koordynowanie bieżących napraw oraz remontów urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • Przeprowadzanie kontroli stanu instalacji, maszyn i urządzeń,
 • Nadzór nad pracą linii produkcyjnych od strony elektrycznej,
 • Organizacja i koordynuje organizację pomiarów odbiorowych i gwarancyjnych,
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu i remontów w ramach branży elektrycznej w powierzonym obszarze- organizowanie oraz koordynowanie całokształtu prac w celu zapewnienia realizacji zadań planowych,
 • Nadzór nad okresowymi przeglądami, konserwacją i pomiarami systemów odprowadzania elektryczności statycznej - instalacje odgromowe, uziemienia, mostki na rurociągach, kontrolery uziomu stanowisk NO.
Wymagania Klienta wobec Kandydata:
 • Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku elektryka, automatyka, energetyka lub pokrewne,
 • Co najmniej 4-letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie w zakładzie chemicznym lub petrochemicznym;
 • Doświadczenie w rozruchach instalacji lub doświadczenie na stanowiskach nadzoru inżynieryjno - technicznego w przemyśle chemicznym, naftowym, gazowym, energetycznym lub zbliżonych (operacje w ruchu ciągłym);
 • Wiedza zawodowa z zakresu konfiguracji, rozruchu, obsługi, konserwacji systemów i przyrządów pracujących w pętlach sygnałowych w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;
 • Umiejętność obsługi aplikacji Microsoft Office, AutoCAD, itp.
Nasz Klient oferuje:
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony oraz wsparcie w przypadku ewentualnej relokacji.
 • Dodatkowe benefity takie jak ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, multisport, dofinansowania do wakacji.
 • Prace w największej grupie chemicznej w Polsce oraz prestiżowym projekcie w skali Europy.
 • Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.
 

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's