Connecting

Inzynier Operacyjny Terminalu

Job Title: Inzynier Operacyjny Terminalu
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-08-21
Reference: BH-113248
Contact Name: Weronika Swiderska
Contact Email: Weronika.swiderska@nesgt.com
Job Published: August 22, 2019 15:02

Job Description


Inżynier Operacyjny Terminal Morski LPG
 

ETAP BUDOWY:
 • Udział w opiniowaniu  P&ID, ISO (izometryki), z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu.
 • Opiniowanie  i  udział w odbiorach systemów.
 • Udział w przeglądach stanu projektu, szczególnie w HAZOP.
 • Udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team)  pod kierownictwem EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń.
 • Udział w przygotowaniu instrukcji (technologiczne, procesowe, stanowiskowe, eksploatacyjne).

ETAP EKSPLOATACJI:
 • Nadzorowanie zgodności przebiegu procesów technologicznych z obowiązującą dokumentacją i przepisami, a w szczególności bieżąca analiza pracy poszczególnych węzłów technologicznych, parametrów, czasu pracy, uzyskiwanych wskaźników zużycia czynników energetycznych.
 • Bieżące identyfikowanie i reagowanie na problemy pojawiające się przy eksploatacji urządzeń terminala, monitorowanie i podejmowanie działań prewencyjnych, inicjowanie prac remontowych w zakresie nadzorowanych urządzeń i systemów.
 • Aktywny udział w planowaniu, prowadzeniu i dokumentowaniu operacji specjalnych na instalacjach  (zatrzymanie/rozruch instalacji, remonty kompleksowe, ruchy testowe), ocena skuteczności operacji po ich zakończeniu.
 • Współpraca z załogami zmianowymi w zakresie eksploatacji podległych obiektów oraz przygotowanie szkoleń dla pracowników zmianowych.
 • Kontrolowanie prac konserwacyjno - remontowych maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów realizowanych przez właściwe służby utrzymania ruchu.
 • Opracowywanie opisów procesów technologicznych i instrukcji ruchowych (oraz innych instrukcji jeśli tak stanowią obowiązujące zarządzenia oraz procedury ISO lub inne obowiązujące przepisy wewnętrzne) a także bieżące aktualizowanie tych dokumentów.
 • Analizowanie przyczyn stwierdzonych zakłóceń na instalacjach terminala, ustalanie sposobów zapobiegania tym zakłóceniom oraz ograniczania ich skutków.
 • Pełnienie roli Przedstawiciela Terminalu na spotkaniach rozpoczynających/zakańczających operacje rozładunku ze statku - w zastępstwie Loading Master.
 • Praca z systemem pozwoleń na pracę (PTW i LOTO).

WYMAGANIA:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (Inżynieria Procesowa, Technologia Chemiczna, Mechanika).
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 – letnie na stanowisku inżynierskim w terminalu gazowym lub  dziale produkcji rafinerii, preferowana branża oil&gas, petrochemiczna chemiczna.
 • Doświadczenie w przygotowaniu nowych instrukcji i procedur oraz budowie kompetencji zespołów operacyjnych.
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe.

OFERUJEMY:
 • Pracę przy ciekawym projekcie inwestycyjnym, będącym aktualnie największą inwestycją przemysłową w Polsce.
 • Benefity pozapłacowe (m.in. szkolenia, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do wypoczynku).
 • System premii kwartalnych.
 • Szansę na rozwój i awans w strukturach organizacji.


 

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's