Connecting

Inżynier DCS/ESD/IT

Job Title: Inżynier DCS/ESD/IT
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
IT
LNG
Salary: Competitive
Start Date: 2019-08-08
Reference: BH-113498
Contact Name: Adrian Kraszewski
Contact Email: Adrian.Kraszewski@nesgt.com
Job Published: August 19, 2019 15:31

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 
 
 
Inżynier DCS/ESD/IT
Miejsce pracy: Zachodniopomorskie
Na stanowisku Inżyniera Operacyjnego będzie odpowiedzialny za:

ETAP BUDOWY:

 • opiniowanie rozwiązań technologicznych,
 • udział w opiniowaniu P&ID, PLD  z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji, zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu,
 • analiza funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych, (ESD shutdown logic),
 • opiniowanie i  udział w odbiorach systemów,
 • udział w próbach krytycznych urządzeń u producenta (FAT – Factory Acceptance Test),
 • udział w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM – Reliability Asset Management),
 • udział w zespołach oceny ryzyka związanych z rozwiązaniami projektowymi,
 • udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team),
 • udział w przygotowaniu instrukcji z zakresu AKPiA oraz organizacji struktur Departamentu produkcji i UR.
 ETAP EKSPLOATACJI:
 • monitoring i optymalizacja układów sterowania instalacji. Monitoring i optymalizacja systemu alarmów procesowych. Alarm Management). Konfiguracja, nadzór i tuning systemu APC (Advanced Process Control),
 • tworzenie aplikacji / standardów dla systemów klasy DCS/PLC, SCADA,
 • analiza sygnałów źródłowych w logikach systemu ESD,
 • przeprowadzanie analiz efektywności procesów technologicznych , symulacji zmian oraz identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji,
 • monitoring oraz diagnozowanie pracy urządzeń AKPiA w zakresie poprawności wskazań i odczytów przetworników i pracy zaworów,                         
 • prowadzenie okresowych przeglądów systemów bezpieczeństwa i alarmowania,
 • nadzór nad powierzoną dokumentacją produkcyjną,
 • analizowanie przyczyn stwierdzonych zakłóceń w procesie technologicznym, ustalanie sposobów zapobiegania tym zakłóceniom oraz ograniczania ich skutków,
 • dostarczanie informacji niezbędnych do budowy oraz aktualizacji modeli instalacji technologicznych w narzędziach informatycznych do optymalizacji i harmonogramowania produkcji (opcja),                
 • udział w organizowaniu szkoleń z wykorzystaniem symulatorów OTS,
 • nadzór nad realizacją wymagań polityki jakości, polityki środowiskowej, polityki bhp oraz zadań wynikających z procedur i instrukcji obowiązujących w zakresie realizowanych obowiązków
Wymagania Klienta wobec Kandydata:
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 3 – letnie na stanowisku o podobnym zakresie w zakładzie przemysłowym z obszaru Oil&Gas lub petrochemicznym,
 • doświadczenie w zakresie systemów DCS, ESD, PLC, SCADA, F&G ,
 • umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • odpowiedzialność, sumienność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, bardzo dobra organizacja pracy,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe.
 Nasz Klient oferuje:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system premiowy zakładający 4 premie w roku.
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony oraz wsparcie w przypadku ewentualnej relokacji.
 • Dodatkowe benefity takie jak ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, multisport, dofinansowania do wakacji.
 • Prace w największej grupie chemicznej w Polsce oraz prestiżowym projekcie w skali Europy.
 • Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.
 

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's