Connecting

Glówny automatyk

Job Title: Glówny automatyk
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-08-13
Reference: BH-113662
Contact Name: Weronika. Lapinska
Contact Email: Weronika.Lapinska@nesgt.com
Job Published: September 12, 2019 11:00

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 
 
Naszym Klientem jest wiodąca spółka chemiczna w Polsce, która realizuje obecnie jeden z największych w Europie projektów budowy instalacji chemicznych. 
 
Główny Automatyk – Zakład Chemiczny 

Lokalizacja: Szczecin

Podczas trwania budowy współpracuje z pionem Realizacji Inwestycji w zakresie:
 • opiniowanie rozwiązań technologicznych,
 • udział w opiniowaniu P&ID, PLD  z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji, zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu,
 • analiza funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych, (ESD shutdown logic),
 • opiniowanie i udział w odbiorach systemów,
 • udział w próbach krytycznych urządzeń u producenta (FAT – Factory Acceptance Test),
 • udział w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM – Reliability Asset Management),
 • udział w zespołach oceny ryzyka związanych z rozwiązaniami projektowymi,
 • udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team),
 • udział w przygotowaniu instrukcji z zakresu AKPiA oraz organizacji struktur utrzymania ruchu.
ETAP EKSPLOATACJI:
 • organizacja prac w branży AKPiA, w tym DCS, SIL, F&G, ESD oraz diagnostyka systemów,
 • zarządzanie częściami zamiennymi automatyki pomiarowej i wykonawczej,
 • diagnozowanie usterek z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych do sterowników programowalnych takich jak np. Siemens, AllanBardley,
 • nadzór nad identyfikowaniem i usuwaniem awarii w zakresie elektroniki oraz automatyki przemysłowej,
 • nadzór nad pracą linii produkcyjnych od strony automatyki (optymalizacja, diagnostyka, parametryzacja),
 • diagnostyka oraz kalibracja wskazań urządzeń AKPiA,
 • inspekcje przyrządów ATEX,
 • przegląd, usuwanie bieżących usterek, konserwacja zapobiegawcza systemów HVAC, systemu powiadamiania głosowego i alarmowania pod kątem AKPiA,
Wymagania Klienta wobec Kandydata:
 • Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku automatyka i robotyka, informatyka, elektryczne, energetyka lub pokrewne,
 • Co najmniej 4-letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie w zakładzie chemicznym lub petrochemicznym,
 • Doświadczenie w rozruchach instalacji lub doświadczenie na stanowiskach nadzoru inżynieryjno - technicznego w przemyśle chemicznym, naftowym, gazowym, energetycznym lub zbliżonych (operacje w ruchu ciągłym),
 • Wiedza zawodowa z zakresu konfiguracji, rozruchu, obsługi, konserwacji systemów i przyrządów pracujących w pętlach sygnałowych w środowisku zagrożonym wybuchem,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • Umiejętność obsługi aplikacji Microsoft Office, AutoCAD, itp.
Nasz Klient oferuje: 
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony oraz wsparcie w przypadku ewentualnej relokacji.
 • Dodatkowe benefity takie jak ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, multisport, dofinansowania do wakacji,
 • Prace w największej grupie chemicznej w Polsce oraz prestiżowym projekcie w skali Europy,
 • Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's