Connecting

Ekspert d/s prawnych - strategiczne zadania inwestycyjne

Job Title: Ekspert d/s prawnych - strategiczne zadania inwestycyjne
Contract Type: Permanent
Location: Warszawa, Poland
Industry:
Salary: PLN12000 - PLN15000 per month
Start Date: 2019-10-09
Reference: BH-117178
Contact Name: Jan Iskrzycki
Contact Email: jan.iskrzycki@nesgt.com
Job Published: October 10, 2019 15:43

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 700 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 
NES Global Talent dla znaczącego inwestora z branży energetki prowdzie rekrutacje na stanowisko: Ekspert d/s Prawnych - strategiczne projekty inwestycyjne, Warszawa 

Raportuje do: Zarządu 
Współpracuje bezpośrednio z Kierownikiem Projektu 

Cel stanowiska: Skuteczna realizacja strategicznego, międzynarodowego zadania inwestycyjnego poprzez doradztwo Kierownikowi projektu w zakresie prawnym 
 
Zakres obowiązków 
Prowadzenie obsługi prawnej projektu energetycznego między, w tym bieżące wsparcie kierownika Projektu, 
Bieżące doradztwo prawne w relacjach z partnerem zagranicznym, 
Udział w opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowań na wybór wykonawców poszczególnych pakietów prac, 
Opracowywanie projektów umów i udział w negocjacjach umów związanych z realizacją Projektu (w szczególności umów na doradztwo, w tym techniczne, wykonawczych, crossingowych itp.) 
Koordynacja działań w ramach organizacji uzyskiwania niezbędnych akceptacji korporacyjnych dla przygotowanych projektów umów, 
Doradztwo dotyczące przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych, 
Wsparcie kierownika projektu w relacjach z wykonawcami i zarządzaniu roszczeniami/opracowywanie wraz z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi odpowiedzi na roszczenia wykonawców oraz wystąpienia pokontrolne upoważnionych instytucji, Przygotowywanie lub ocena wymaganych procedurami Pracodawcy wniosków do Zarządu/Rady Nadzorczej/WZA niezbędnych do realizacji Projektu, 
Zarządzanie współpracą z zewnętrznymi doradcami prawnymi. 

 Oczekiwania: 
 Wykształcenie wyższe na kierunku prawo,
 Co najmniej 5-7 letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze podmiotów (w tym zagranicznych) realizujących umowy na roboty budowalne o znacznej wartości – negocjacje, nadzorowanie wykonania umów, rozpatrywanie lub zgłaszanie roszczeń itp. 
Uprawnienia radcy prawnego, 
Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w dużych, złożonych projektach inwestycyjnych, Umiejętność planowania i wyznaczania celów, priorytetów i sposobów realizacji zada
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), 
Umiejętność skutecznej komunikacji, 
Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz wysokie standardy pracy, 
Bardzo dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, w szczególności języka prawniczego, umiejętność samodzielnego sporządzania umów i korespondencji projektowej w języku angielskim, 
umiejętność prowadzenia negocjacji w języku angielskim.