Connecting

Mechanical Engineer - Static Equipment

Job title: Mechanical Engineer - Static Equipment
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Reference: BH-123299
Contact Name: Mateusz Buczak
Phone Number: +48 22 307 8864
Job Published: 23 days ago

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

Inżynier Mechanik | Static Equipment Engineer
Miejsce pracy: zachodniopomorskie



ETAP INWESTYCJI:
 • Przygotowywanie założeń dla zakupów technicznych – dostaw dokumentacji, wyposażenia i robót.
 • Udział w komisjach przetargowych, w tym opiniowanie ofert technicznych.
 • Koordynacja prac projektowych.
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej.
 • Współpraca z jednostkami Dozoru Technicznego.
 • Koordynacja kompletacji dostaw inwestycyjnych wraz z niezbędną dokumentacją wytwórców.
 • Dokonywanie odbiorów maszyn, urządzeń i aparatów.
 • Prowadzenie nadzoru nad jakością i terminowością prowadzonych prac montażowych.
 • Udział w rozruchu i odbiorach końcowych instalacji wraz z zapewnianiem bezpieczeństwa technicznego inwestycji.
 • Udział w rozliczaniu umów inwestycyjnych.
 • Wyodrębnienie środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji 
ETAP EKSPLOATACJI:
 • Zarządzanie ewentualnymi remontami w tym: planowanie rzeczowo-finansowe prac remontowych i eksploatacyjnych, eksploatacja techniczna oraz odbiorów i rozliczanie prac remontowych i eksploatacyjnych.
 • Planowanie, bilansowanie i tworzenie harmonogramów remontowych oraz zakupów w ramach nadzorowanego obszaru.
 • Nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego obiektów infrastruktury technicznej oraz planowanie nowych uruchomień i wyłączeń instalacji.
 • Prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem zaburzeń, defektów i awarii oraz organizowanie remontów awaryjnych.
 • Prowadzenie ewidencji i archiwizacja dokumentacji technicznej urządzeń poddozorowych oraz kontrola terminów badań.
 • Uzgadnianie, weryfikacja i akceptacja dokumentacji technicznej urządzeń poddozorowych  w zakresie rejestracji, modernizacji i napraw.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa procesu technologicznego oraz zapobiegania zaistnieniu zaburzeń, defektów i awarii w procesach eksploatacji majątku.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie swoich uprawnień i obowiązków. 
WYMAGANIA:
 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanicznym.
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowiskach inżynieryjno-technicznych w przemyśle naftowym, gazowym, chemicznym  lub  energetycznym.
 • Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Wiedza zawodowa z zakresu odbiorów i eksploatacji  urządzeń statycznych i  rurociągów.
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Biegłość w posługiwaniu się dokumentacjami, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność.
 • Otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, dobra organizacja pracy.
 • Znajomość pakietu Microsoft Office, Outlook, Visio, MS Project.
 • Wskazana znajomość AutoCAD I innych programów stosowanych w pracach projektowych.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca w pełni samodzielne kontakty zawodowe w tym języku.
 • Prawo jazdy kat. B.
Nasz Klient oferuje:

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Atrakcyjna premie kwartalne
 • Dodatkowe benefity takie jak ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, multisport, dofinansowania do wakacji.
 • Prace w największej grupie chemicznej w Polsce oraz prestiżowym projekcie w skali Europy.
 • Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.
 

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's

Share this Job