Connecting

Mechanical Engineer - Static Equipment

Job title: Mechanical Engineer - Static Equipment
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Reference: BH-123299-1
Contact Name: Mateusz Buczak
Phone Number: +48 22 307 8864
Job Published: 24 days ago

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

Inżynier Mechanik | Static Equipment Engineer
Miejsce pracy: zachodniopomorskieETAP INWESTYCJI:
 • Przygotowywanie założeń dla zakupów technicznych – dostaw dokumentacji, wyposażenia i robót.
 • Udział w komisjach przetargowych, w tym opiniowanie ofert technicznych.
 • Koordynacja prac projektowych.
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej.
 • Współpraca z jednostkami Dozoru Technicznego.
 • Koordynacja kompletacji dostaw inwestycyjnych wraz z niezbędną dokumentacją wytwórców.
 • Dokonywanie odbiorów maszyn, urządzeń i aparatów.
 • Prowadzenie nadzoru nad jakością i terminowością prowadzonych prac montażowych.
 • Udział w rozruchu i odbiorach końcowych instalacji wraz z zapewnianiem bezpieczeństwa technicznego inwestycji.
 • Udział w rozliczaniu umów inwestycyjnych.
 • Wyodrębnienie środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji 
ETAP EKSPLOATACJI:
 • Zarządzanie ewentualnymi remontami w tym: planowanie rzeczowo-finansowe prac remontowych i eksploatacyjnych, eksploatacja techniczna oraz odbiorów i rozliczanie prac remontowych i eksploatacyjnych.
 • Planowanie, bilansowanie i tworzenie harmonogramów remontowych oraz zakupów w ramach nadzorowanego obszaru.
 • Nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego obiektów infrastruktury technicznej oraz planowanie nowych uruchomień i wyłączeń instalacji.
 • Prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem zaburzeń, defektów i awarii oraz organizowanie remontów awaryjnych.
 • Prowadzenie ewidencji i archiwizacja dokumentacji technicznej urządzeń poddozorowych oraz kontrola terminów badań.
 • Uzgadnianie, weryfikacja i akceptacja dokumentacji technicznej urządzeń poddozorowych  w zakresie rejestracji, modernizacji i napraw.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa procesu technologicznego oraz zapobiegania zaistnieniu zaburzeń, defektów i awarii w procesach eksploatacji majątku.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie swoich uprawnień i obowiązków. 
WYMAGANIA:
 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanicznym.
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowiskach inżynieryjno-technicznych w przemyśle naftowym, gazowym, chemicznym  lub  energetycznym.
 • Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Wiedza zawodowa z zakresu odbiorów i eksploatacji  urządzeń statycznych i  rurociągów.
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Biegłość w posługiwaniu się dokumentacjami, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność.
 • Otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, dobra organizacja pracy.
 • Znajomość pakietu Microsoft Office, Outlook, Visio, MS Project.
 • Wskazana znajomość AutoCAD I innych programów stosowanych w pracach projektowych.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca w pełni samodzielne kontakty zawodowe w tym języku.
 • Prawo jazdy kat. B.
Nasz Klient oferuje:

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Atrakcyjna premie kwartalne
 • Dodatkowe benefity takie jak ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, multisport, dofinansowania do wakacji.
 • Prace w największej grupie chemicznej w Polsce oraz prestiżowym projekcie w skali Europy.
 • Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.

The spread of COVID-19 is affecting all of us. But as a global staffing company, NES would like to reassure our customers that we are fully operational across all our locations and are working closely with clients to ensure essential projects stay on track at this difficult time. For regular updates, please see our COVID-19 Support Hub.