Connecting

Rotating Equipment Engineer

Job title: Rotating Equipment Engineer
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Power ,
Salary: PLN10000 per month
Reference: BH-126152
Contact Name: Mateusz Buczak
Phone Number: +48 22 307 8864
Job Published: 9 days ago

Job Description

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.
 
Rotating Equipment Engineer  
Miejsce pracy: zachodniopomorskie
 
ZADANIA NA STANOWISKU:
 
Podczas trwania budowy współpracuje z pionem Realizacji Inwestycji w zakresie:
 • opiniowania rozwiązań technologicznych;
 • opiniowania i  udziału w odbiorach (w tym FAT);
 • udziału w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM – Reliability Asset Management);
 • opiniowanie listy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rozruch i 2 lata eksploatacji;
 • udziału w przeglądach stanu projektu, w tym HAZOP
 • udziału w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis) związanych z rozwiązaniami projektowymi;
 • udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team) pod kierownictwem Wykonawcy EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym maszyn;
 • udziału w przygotowaniu dokumentacji technologicznej oraz organizacji struktur utrzymania ruchu.
 
Na etapie Eksploatacji:
 • opracowywanie i realizację planów rozwojowych mających na celu wzrost niezawodności pracy maszyn i urządzeń, optymalizowanie kosztów utrzymania ruchu, poprawę energochłonności i wykorzystania zasobów
 • planowanie remontów i napraw
 • współpraca z firmami podwykonawczymi oraz z serwisami w okresie gwarancyjnym/pogwarancyjnym
 • przygotowywanie budżetu remontowego z uwzględnieniem działań optymalizujących
 • nadzór nad badaniami diagnostycznymi stanu urządzeń oraz naprawami
 • planowanie prac remontowych krótkoterminowych i długoterminowych oraz przygotowywanie danych do głównych postojów remontowych
 • koordynację działań w zakresie aktualizacji wymagań technicznych, standardów wykonania i odbiorów dla realizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych
 • prowadzenie gospodarki konserwacyjno - remontowej maszyn i urządzeń
 • nadzór i koordynację działań w zakresie utrzymania w pełnej sprawności technicznej, gotowości ruchowej i bezpieczeństwie technicznym, maszyn i urządzeń
 • kontrolę realizacji prac remontowych pod względem jakości i terminowości wykonywania prac związanych z rozruchem mechanicznym i technologicznym instalacji produkcyjnych
 • opracowywanie, aktualizację i administrację dokumentacji technicznej oraz instrukcji/procedur stosownych dla działu UR.
 • rozwiązywanie problemów technicznych powstających w trakcie eksploatacji nadzorowanych urządzeń
 
Wymagania wobec Kandydata:
 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn);
 • 3-letnie doświadczenie pracy w służbach utrzymania ruchu w obszarze maszyn w przemyśle petrochemicznym lub chemicznym;
 • doświadczenie w obsługiwaniu sprężarek przepływowych/wyporowych, pomp OH, BB, VS, turbin parowych, silników elektrycznych;
 • znajomość standardów API;
 • doświadczenie w zakresie systemów dozorowania stanu maszyn oraz systemów diagnostyki maszyn;
 • znajomość dokumentacji technicznej (rysunek techniczny, schematy P&I);
 • znajomość języka angielskiego umożliwiające swobodne kontakty zawodowe.
 
Nasz Klient oferuje:
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony;
 • Atrakcyjna premie kwartalne;
 • Dodatkowe benefity takie jak ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, multisport, dofinansowania do wakacji;
 • Prace w największej grupie chemicznej w Polsce oraz prestiżowym projekcie w skali Europy;
 • Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów;
 • Możliwość awansu zawodowego w strukturach organizacyjnych firmy.
 

The spread of COVID-19 is affecting all of us. But as a global staffing company, NES would like to reassure our customers that we are fully operational across all our locations and are working closely with clients to ensure essential projects stay on track at this difficult time. For regular updates, please see our COVID-19 Support Hub.