Connecting

Assistant Project Manager

Job Title: Assistant Project Manager
Contract Type: Permanent
Location: Warszawa, Poland
Industry:
Salary: €1 per annum
Start Date: 2018-05-01
Reference: 78499
Contact Name: Mateusz Buczak
Contact Email: Mateusz.buczak@nesgt.com
Job Published: March 02, 2018 12:55

Job Description

Dla firmy sektora Oil&Gas, która realizuje strategiczny, międzynarodowy projekt infrastrukturalny w zakresie przesyłu gazu, poszukujemy:


Nazwa stanowiska: Kierownik Zespołu ds. Pozwoleń Offshore
Miejsce pracy: Warszawa

 
Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie Kierownikowi Projektu wsparcia w zarządzaniu Projektem oraz w realizacji zatwierdzonego zakresu Projektu i dostarczeniu (wytworzeniu) wyników Projektu zgodnych z odpowiednimi przepisami prawa, normami, specyfikacjami oraz wymaganiami technicznymi, jakościowymi, terminowymi i budżetowymi, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych z uzyskiwaniem wymaganych pozwoleń,
 • Udzielanie rekomendacji odnośnie decyzji operacyjnych związanych z procesem uzyskiwania pozwoleń,
 • Informowanie Kierownika Projektu (z odpowiednim wyprzedzeniem) o potencjalnych ryzykach w odniesieniu do terminów i działań wymaganych w Projekcie w zakresie niezbędnym dla innych uczestników Programu w celu wdrożenia przez nich w odpowiednim czasie właściwych działań związanych z Projektem, 
 • Informowanie o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla Projektu oraz celów Programu,
 • Współpraca w zakresie uzyskiwania pozwoleń z innymi Projektami Składowymi oraz Sekcjami w ramach Programu w zakresie wymaganym przez dany Projekt lub Program pod kierownictwem Kierownika Projektu,
 • Współpraca w zakresie uzyskiwania pozwoleń z właściwymi jednostkami  w zakresie związanym z realizacją Projektu oraz Programu,
 • Zapewnienie terminowych, właściwych oraz adekwatnych uwag do dokumentacji w zakresie uzyskiwania pozwoleń przedkładanej do wiadomości / do zaopiniowania / do zatwierdzenia przez Wykonawców wyłonionych do wykonania określonych zakresów prac w trakcie realizacji Projektu.

Wymagania wobec Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ochrona środowiska, inżynieria środowiska);
 • Biegła znajomość języka angielskiego (dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego, duńskiego lub szwedzkiego);
 • Wiedza z zakresu uzyskiwania pozwoleń dla projektów międzynarodowych o potencjalnych oddziaływania transgranicznych;
 • Wiedza z zakresu realizacji projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI);
 • Wiedza w zakresie ochrony środowiska wymagana dla zakończenia procesu uzyskania pozwolenia na budowę;
 • Doświadczenie związane z uzyskiwaniem pozwoleń w dużych, technicznie skomplikowanych projektach międzynarodowych;
 • Doświadczenie w projektach offshorowych dotyczących ropy i gazu (preferowane);
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Prawo jazdy kategorii B (mile widziane).

Nasz Klient oferuje:

 • Współpracę przy strategicznym projekcie inwestycyjnym w skali Europy;
 • Długoterminową współpracę opartą na umowie o pracę;
 • Atrakcyjny pakiet benefitów w tym opieka medyczna, multisport, prywatny system emerytalny, dofinansowania do urlopów;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz premie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.