Connecting

Kierownik Budowy

Job Title: Kierownik Budowy
Contract Type: Permanent
Location: Pińczów, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2018-03-13
Reference: 79184
Contact Name: Anna Nawrot
Contact Email: Anna.Nawrot@nesgt.com
Job Published: March 13, 2018 15:30

Job Description

NES Polska dla swojego klienta -  Generalny Wykonawca specjalizujący się w budowie oczyszczalni ścieków pod klucz, prowadzacy kontrakty na terenie  calej Polski rekrutuje Kierownika Budowy
  
Zakres zadań:
 • Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac  budowlanych instalacyjnych zgodnie z procedurami, obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną.
 • Nadzór nad realizacją prac na budowie pod względem jakości i terminowości.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z interesariuszami projektu,
 • Współpraca z kontrahentami.
 • Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem.
 • Koordynowanie pracy kierowników robót  ich rozliczanie.
 • Prwadzenie dokumentacji budowy.
 • Raportowanie postępów prac na prowadzonym kontrakcie.
 • Przestrzeganie zasad BHP na placu budowy.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne inżynier budownictwa lub ochrony środowiska
 • Doświadczenie w budowie oczyszczalni ścieków o przepustowość min 4000m3/doba
 • Uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności ogólnobudowlanej lub w zakresie instalacyjnym,
 • Dobrej, praktycznej znajomości prawa budowlanego,
  prawa pracy i przepisów BHP.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności.
 • Dyspozycyjności i gotowości do podróży
  służbowych.
 • Prawo jazdy kategorii B.
Oferta:
 • Zatrudnienie na stałe w firmie, która specjalizuje się w wykonawstwie projektów z budownictwa ekologicznego
 • Możliwość pracy przy interesujących inwestycjach.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Pakiet benefitów pracowniczych.
 • Wynagrodzenie podstawowe 12000-14000 brutto + bonus