Connecting

Kierownik Budowy

Job Title: Kierownik Budowy
Contract Type: Permanent
Location: Tczew, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2018-03-13
Reference: 79183
Contact Name: Kamil Kalinowski
Contact Email: Kamil.Kalinowski@nesgt.com
Job Published: March 13, 2018 15:48

Job Description

NES Polska dla swojego klienta -  Generalny Wykonawca specjalizujący się w branży instalacyjnej prowadzacy kontrakty na terenie calej Polski rekrutuje 

Kierownika Budowy
  
Zakres zadań:

 • Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac  budowlanych instalacyjnych zgodnie z procedurami, obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną.
 • Nadzór nad realizacją prac na budowie pod względem jakości i terminowości.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z interesariuszami projektu.
 • Współpraca z kontrahentami.
 • Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem.
 • Koordynowanie pracy kierowników robót  ich rozliczanie.
 • Prwadzenie dokumentacji budowy.
 • Raportowanie postępów prac na prowadzonym kontrakcie.
 • Przestrzeganie zasad BHP na placu budowy.
Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne - inżynier budownictwa lub ochrony środowiska.
 • Doświadczenie w realizacji inwestycji związanej z budową m.in. oczyszczalni ścieków, zakładu zagospodarowania odpadów, spalarni, kompostowni.
 • Uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub do kierowania robotami w branży sanitarnej bez ograniczeń.
 • Dobrej, praktycznej znajomości prawa budowlanego,
  prawa pracy i przepisów BHP.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności.
 • Dyspozycyjności i gotowości do podróży
  służbowych.
 • Prawo jazdy kategorii B.
Oferta:

 • Zatrudnienie na stałe w firmie, która specjalizuje się w wykonawstwie projektów z budownictwa ekologicznego.
 • Możliwość pracy przy interesujących inwestycjach.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Pakiet benefitów pracowniczych.
 • Wynagrodzenie podstawowe 12000-14000 brutto + bonus.