Connecting

Kierownik Budowy / Kierownik Kontraktu

Job Title: Kierownik Budowy / Kierownik Kontraktu
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2018-01-15
Reference: 75983
Contact Name: Kamil Kalinowski
Contact Email: Kamil.Kalinowski@nesgt.com
Job Published: January 15, 2018 13:12

Job Description

Dla naszego Klienta - generalnego wykonawcy, w związku z rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK  BUDOWY
(obiekt kubaturowy)


Zakres zadań:
 • Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami, obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, ustalanie zakresu zawartych umów z podwykonawcami i dostawcami.
 • Współpraca z kontrahentami.
 • Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem.
 • Prowadzenie kontroli robót podwykonawców wszystkich branż i ich rozliczanie.
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej.
 • Raportowanie postępów prac na prowadzonym kontrakcie.
 • Przestrzeganie przestrzeganie zasad BHP na placu budowy.
Wymagania:
 • Wykształcenia wyższego technicznego (budownictwo).
 • Uprawnień budowlanych w zakresie wykonawstwa bez ograniczeń
  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • Minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika kontraktu.
 • Doświadczenia we współpracy z podwykonawcami,
  inżynierem kontraktu i inwestorem.
 • Dobrej, praktycznej znajomości prawa budowlanego,
  prawa pracy i przepisów BHP.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności.
 • Dyspozycyjności i gotowości do podróży
  służbowych.
 • Prawo jazdy kategorii B.
Oferta:
 • Zatrudnienie na stałe w firmie, która specjalizuje się w wykonawstwie projektów z budownictwa ogólnego.
 • Dowolna forma zatrudnienia.
 • Możliwość pracy przy interesujących inwestycjach.
 • Niezbędne narzędzia pracy.