Connecting

Kierownik ds. projektow sprzedazowych i marketingu

Job Title: Kierownik ds. projektow sprzedazowych i marketingu
Contract Type: Permanent
Location: Warszawa, Poland
Industry:
Salary: €2000 - €2500 per month
Start Date: 2018-03-15
Reference: 77139
Contact Name: Bartosz Maciaszek
Contact Email: bartosz.maciaszek@nesgt.com
Job Published: February 05, 2018 17:43

Job Description

Naszym klientem jest mi?dzynarodowy koncern energetyczny. W zwi?zku z rozwojem firmy poszukujemy w?a?ciwej osoby na stanowisko Kierownik ds. projektów sprzeda?owych i marketingu.

Kierownik odpowiada za prowadzenie projektów sprzeda?owych w zakresie energii elektrycznej, gazu oraz produktów oko?oenergetycznych. Kierownik prowadzi projekty marketingowe dla spó?ek z grupy kapita?owej, organizuje kampanie sprzeda?owe w mediach oraz dla sieci partnerów handlowych. Koordynuje prac? agencji marketingowych oraz przygotowuje modele analityczne dla projektów i przygotuje analizy dla potrzeb spó?ki.

Idealny kandydat posiada do?wiadczenie w obszarze marketingu zdobyte w spó?ce sprzedaj?cej energi? elektryczn? lub gaz. Kandydat musi posiada? do?wiadczenie w tworzeniu akcji marketingowych na sprzeda? energii lub gazu, by? kreatywny, pomys?owy oraz posiada? biznesowe nastawianie.

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's