Connecting

Kierownik dzialu automatyki - biuro projektowe oil&gas

Job Title: Kierownik dzialu automatyki - biuro projektowe oil&gas
Contract Type: Permanent
Location: Mazowieckie, Poland
Industry:
Salary: €2000 - €4000 per month
Start Date: 2018-01-22
Reference: 76341
Contact Name: Jan Iskrzycki
Contact Email: jan.iskrzycki@nesgt.com
Job Published: January 22, 2018 11:48

Job Description

NES dla międzynarodowej firmy  EPC oferującej usługi z zakresu projektowania, realizacji dostaw i budowy w przemyśle naftowym, gazowym, petrochemicznym, chemicznym i energetycznym prowadzi rekrutacje na stanowisko:

Kierownik Działu Automatyki, Inżynier Wiodący 

Kandydat na tym stanowisku odpowiada za:
- Koordynację pracy zespołu projektowego w branży AKPiA dla wyznaczonych projektów,
- Identyfikację oraz syntezę założeń oraz wymagań projektowych (na wszystkich etapach realizacji),
- Projektowanie i nadzór projektowy w branży AKPiA,
- Sporządzanie specyfikacji projektowych w zakresie branży AKPiA,
- Dobór oraz specyfikacja urządzeń automatyki w szerokim zakresie aplikacji,
- Współpracę międzybranżową na etapie realizacji projektu i wdrożenia,
- Analizę i komentarz do dokumentacji / rysunków dostawców w zakresie realizowanego zadania, współpraca z dostawcami,

Wymagania wobec kandydata:
- Doświadczenie w projektowaniu dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego lub chemicznego – minimum 10 lat,
- Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym,
- Znajomość systemów DCS i ESD,
- Doświadczenie przy przeprowadzaniu sesji HAZOP oraz weryfikację analizy SIL /SIF,
- Doświadczenie w pracy z programami SmartPlant Instrumentation Intools, Autocad , Microstation
- Doświadczenie w pracy z dostawcami urządzeń automatyki,
- Wysoka etyka pracy i pozytywne nastawienie.

Klient oferuje:
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w międzynarodowej firmie,
- Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- Przyjazna atmosfera w pracy,
- Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę NES Global Talent sp. z o.o. na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez NES Global Talent zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's