Connecting

Kierownik Zespołu Technicznego Offshore

Job Title: Kierownik Zespołu Technicznego Offshore
Contract Type: Permanent
Location: Warszawa, Poland
Industry:
LNG
Salary: €1 per annum
Start Date: 2018-05-01
Reference: 78498
Contact Name: Mateusz Buczak
Contact Email: Mateusz.buczak@nesgt.com
Job Published: March 02, 2018 12:52

Job Description

Dla firmy sektora Oil&Gas, która realizuje strategiczny, międzynarodowy projekt infrastrukturalny w zakresie przesyłu gazu, poszukujemy:

Nazwa stanowiska: Kierownik Zespołu Technicznego Offshore
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:
 • Zapewnienie Kierownikowi Projektu wsparcia w zarządzaniu Projektem oraz w realizacji zatwierdzonego zakresu Projektu i dostarczeniu (wytworzeniu) wyników Projektu zgodnych z odpowiednimi przepisami prawa, normami, specyfikacjami oraz wymaganiami technicznymi, jakościowymi, terminowymi i budżetowymi, w szczególności w odniesieniu do kwestii technicznych Projektu,
 • Udzielanie rekomendacji odnośnie decyzji operacyjnych związanych z zarządzaniem i realizacją technicznych aspektów wymaganych do realizacji Projektu
 • Opiniowanie propozycji zmian zgłaszanych przez wykonawców i dostawców pod względem ich adekwatności oraz zgodności z wymaganiami i standardami technicznymi i jakościowymi,
 • Informowanie Kierownika Projektu (z odpowiednim wyprzedzeniem) o potencjalnych ryzykach w odniesieniu do terminów i działań wymaganych w Projekcie w zakresie niezbędnym dla innych uczestników Programu w celu wdrożenia przez nich w odpowiednim czasie właściwych działań związanych z Projektem,
 • Informowanie o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla Projektu,
 • Współpraca w zakresie kwestii technicznych z innymi Projektami Składowymi oraz Sekcjami w ramach Programu w zakresie wymaganym przez dany Projekt lub Program pod kierownictwem Kierownika Projektu,
 • Współpraca w odniesieniu do aspektów technicznych z właściwymi jednostkami w zakresie związanym z realizacją Projektu oraz Programu,
 • Zapewnienie terminowych, właściwych oraz adekwatnych uwag do dokumentacji technicznej przedkładanej do wiadomości / do zaopiniowania / do zatwierdzenia przez Wykonawców wyłonionych do wykonania określonych zakresów prac w trakcie realizacji Projektu.

Wymagania wobec Kandydata:
 • Wykształcenie inżynierskie, najlepiej w zakresie rurociągi/ mechanika/inżynieria procesowa;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Doświadczenie w zarządzaniu, dużymi, skomplikowanymi technicznie projektami międzynarodowymi;
 • Doświadczenie w projektach na etapie uzyskiwania pozwoleń, projektowania, udzielania zamówień i sporządzania umów;
 • Doświadczenie w projektach offshorowych dotyczących ropy i gazu (preferowane);
 • Doświadczenie w projektach dotyczących budowy rurociągów (preferowane);
 • Doświadczenie w projektach dotyczących rurociągów morskich (preferowane);
 • Doświadczenie w pracy dla inwestora projektu (preferowane);
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych;
 • Prawo jazdy kategorii B (mile widziane.
Nasz Klient oferuje:
 • Współpracę przy strategicznym projekcie inwestycyjnym w skali Europy;
 • Długoterminową współpracę opartą na umowie o pracę; 
 • Atrakcyjny pakiet benefitów w tym opieka medyczna, multisport, prywatny system emerytalny, dofinansowania do urlopów;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe plus premie.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.