Connecting

Specjalista IT

Job Title: Specjalista IT
Contract Type: Permanent
Location: Szczecin, Poland
Industry:
IT
Salary: Competitive
Start Date: 2018-01-10
Reference: 75780
Contact Name: Anna Nawrot
Contact Email: Anna.Nawrot@nesgt.com
Job Published: January 10, 2018 11:39

Job Description

Naszym klientem jest spółka realizująca projekt budowy instalacji petrochemicznej o wartości powyżej 400 mln PLN. Firma poszukuje obecnie Specjalisty ds. IT
miejsce pracy - Police

Opis stanowiska:
 • Nadzór nad realizacją zewnętrznych usług IT w ramach zawartych umów,
 • Opiniowanie rozwiązań teleinformatycznych (architektura IT, zastosowane rozwiązania oraz dokumentacja techniczna), opiniowanie i udział w odbiorach systemów IT,
 • Przygotowanie rekomendacji dla proponowanych rozwiązań,
 • Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych oraz infrastruktury IT (ERP, EAM, LIMS,ETL: DCS/ESCS/Logistic –Plant Information Management System [Raportowanie, Wizualizacja], system kopii zapasowych, system zarządzania dokumentacją techniczną),
 • Udział w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis) związanych z rozwiązaniami projektowymi w obszarze IT,
 • Szkolenia przygotowujące załogę do samodzielnej obsługi kompleksu petrochemicznego.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe - informatyka lub pokrewne,
 • doświadczenie min. 5 – letnie na stanowisku o podobnym zakresie w zakładzie przemysłowym,
 • wiedza w zakresie zarządzania zakładami produkcyjnymi w oparciu m.in. o zintegrowane systemy jakości ISO oraz techniki zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy,
 • umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • biegłość w posługiwaniu się dokumentacjami, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego - samodzielne kontakty zawodowe.
Klient oferuje:
 • umowa o pracę,
 • możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
 • interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.